آموزش متلب

نكاتي پيرامون صفحه گسترده

نكاتي پيرامون صفحه گسترده

برچسب گذاري

برچسب پيش فرض يك سلول

پس از اجراي برنامه اكسل، صفحه گسترده به صورت يك جدول پيش روي ما ظاهر ميشود. هر خانه اين جدول يك سلول ناميده ميشود. برچسب ستونها با حروف بزرگ انگليسي در بالاي جدول و برچسب رديفها با عدد در منتهااليه سمت چپ جدول آمدهاند. برچسب پيشفرض هر سلول از تقاطع نام ستون و رديف آن سلول حاصلشده و برچسب ستون- رديف گفته ميشود. برچسب ستون- رديف هر سلول مشابه نام متغير در زبانهاي برنامه نويسي است. مربع كوچك در گوشه يك سلول فعال (سلولي كه روي آن كليك شده) گيره انتقال fill handle نام دارد، و محتويات يك سلول را به طور نسبي به اطراف ميكشد. براي اطلاع بيشتر به مطالعه مباحث ادامه دهيد.

مثال: براي فعال كردن سلول D7 ابتدا روي آن كليك ميكنيم. برچسب ستون- رديفِ پيشفرض هر سلول در جعبهي نام نشان داده ميشود.

809

 

برچسب گذاري دل خواه، متغير و آرايه در اكسل ميتوانيم برچسبهاي دلخواهي را براي يك ستون يا يك رديف در محلي از جدول وارد كنيم. و سپس در ارجاعات از برچسبهاي اختصاصي خودمان استفاده كنيم. سلول محل تقاطع برچسبهاي دلخواه نام ستون- رديف جديد را خواهد گرفت. براي فعال كردن برچسب گذاري دلخواه بايستي ابتدا انتخاب زير را تيك بزنيم: Tools_Options_Calculation_Accept labels in formulas اگر يك سلول را مشابه يك متغير در نظر بگيريم، نام پيشفرض متغير همان برچسب ستون- رديف آن است. البته با برچسب گذاري و نامگذاري ميتوان نام متغير (سلول) را به دلخواه تعيين كرد. اما نام پيش فرض هميشه معتبر ميماند و قابل مراجعه است. بر چسب يا نام سلول در جعبه نام نشان داده ميشود. ميتوان مقدار سلول را يك رشته قرار داد. از رشتهها براي توضيح مطالب يا برچسبگذاري يا نامگذاري (توضيح نام- گذاري بعداٌ ميآيد) استفاده ميشود. رشته اي كه مقدار سلول است در داخل آن نمايش داده ميشود. ميتوان مقدار سلول را يك عدد قرار داد. اين عدد در داخل سلول نمايش داده ميشود. اگر مقدار سلول نتيجه يك محاسبه باشد، مقدار در محل سلول نشان داده ميشود. فرمولِ محاسبه در ميله فرمول نشان داده ميشود.

وقتي به يك ستون مراجعه كنيم نام ستون مانند نام آرايهاي عمل ميكند كه اعضاء آن آرايه سلولهاي واقع در بين نام ستون و محل فرمول است.

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *