آموزش متلب

مشتق گیری در متلب

مشتق گیری در متلب

براي مشتق گرفتن از يك عبارت جبري و پارامتري از تابع diff استفاده مي شود . نوع و تعداد ورودي هاي اين تابع بسته به انتظاري كه از اعمال آن روي عبارت پارامتريمان داريم، متفاوت است. به صورت پيش فرض، اگر پارامتري را كه ميخواهيم مشتق گيري بر اساس آن انجام گردد ذكر نكنيم، مشتق گيري برمبناي x و اگر تابع وابس ته بـه پـارامتري غيـر از x باشد بر مبناي نزديكترين متغير از نظر الفبايي به x صورت مي گيرد و در اين حالت حرفي كه از نظر الفبايي بعد از x است به حرفي كه قبل از x و با همان فاصله قرار گرفته، ترجيح دارد. در ساير توابع اين بخش نيز اين قرارداد صادق است . به مثال هاي زير كه در هيچكدام ذكر نشده است كه مشتق گيري بر اساس كدام پارامتر صورت گيرد توجه كنيد :

>> syms u v w x y z

>> f1=sin(x)+cos(y);

>> f2=sin(y)+cos(z);

>> f3=sin(w)+cos(y);

>> f4=sin(w)+cos(z);

>> f5=sin(u)+cos(v);

>> diff(f1)

ans= cos(x)

>> diff(f2)

ans= cos(y)

>> diff(f3)

ans= -sin(y)

>> diff(f4)

ans= cos(w)

>> diff(f5)

ans= -sin(v)

بهترين راه براي آنكه از مبناي مشتق گيري مطمئن باشيم و روند مشتق گيري را كاملاً در اختيار داشته باشيم، آنـستكه نـام متغير مورد نظرمان را پس از نام تابع ذكر كنيم. مثال :

>> syms w x y

>> f=sin(x)+cos(y)+tan(w);

>> diff(f,x) ans= cos(x)

>> diff(f,y) ans= -sin(y)

>> diff(f,w)

ans= 1+tan(w)^2

سومين آرگوماني كه مي تواند به عنوان ورودي به تابع diff داده شود، مرتبه ي مشتق گيري است . مثلاً اگر شما بخواهيد از تابعي بر مبناي x مشتق مرتبه 2 بگيريد، كافيست سومين ورودي تابع diff را 2 در نظر بگيريد. به مثالهاي زير توجه فرماييد :

>>syms x y z

>>g=sin(x*y)*z;

>>diff(g,x,2)

ans= -sin(x*y)*y^2*z

>>diff(g,y,3)

ans= -cos(x*y)*x^3*z

>>diff(diff(g,z),x,4)

ans= sin(x*y)*y^4

نویسنده: پور مقدس

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *