آموزش متلب

مثال هایی از عبارات شرطی در متلب

مثال هایی از عبارات شرطی در متلب

حال به چند نمونه از كاربرد اين عبارات در حلقه ي while توجه كنيد :

>>x=0;y=1;

>>while x<10

x=x+1;

y=y*x;

end

>> y %y=10! y= 3628800

>>a=5;b=1;

>>while a~=0 b=b/a;

a=a-1;

end

>>b %b=1/5/4/3/2/1 b= 0.0083

>>a=5;b=1;

>>while isfinite(b/a) b=b/a;

a=a-1;

end

>>b %b=1/5/4/3/2/1

b= 0.0083

>>a=5;b=1;

>>while ~isinf(b/a)&&b<=3 b=b+b/a;

a=a-1;

b=b+1;

end

>>a

a= 2.5000

>>b

b= 3.1429

if :

اگر شرط مقابل كلمه ي if برقرار باشد، خطوط بعد از آن اجرا مي شود تا به كلمه ي elseif ،else يا end برسد . اما اگر شرط برقرار نباشد خطوط بعد از آن را اجرا نشده رد مي كند تا به يكي از اين سه كلمه برسـد . اگـر شـرط مقابـل if برقرار بود و با اجراي خطوط پس از آن به elseif ،else يا end رسيد، به خط بعد از end مي رود. در دستور if نيز مانند حلقه ي for و while حتما بايد يك end براي نشان دادن پايان دستورات شرطي وجود داشته باشد . حال اگر شرط مقابل if برقرار نبود سه وضعيت پيش مي آيد . اگر با رد كردن خطوط پس از if بـه end رسـيد كـه بـ ه خـط پـس از آن رفتـه و دستورات بعدي را طبق روال عادي اجرا مي كند. اگر به else برسد، دستورات پس از else را اجرا مـي كنـد تـا بـه end برسد. اگر به elseif برخورد كند، در واقع وارد يك وضعيت شرطي مشابه با خود if شده و بسته به برقـراري شـرط مقابـل خود در مورد اجراي دستورات خطوط بعدي مانند if عمل مي كند تا به else ،end يا يك elseif ديگر برسد. شما ميتوانيد داخل يك مجموعه ي شرطي if، يك يا چند if ديگر داشته باشيد، اما دقت كنيد كه هر if داخلي بايد يك end قبل از end مربوط به if خارجي و قبلي خود داشته باشد. به عبارت ديگر آخرينend مربوط به اولين if است. ضمنا elseif نيـازي بـه end جداگانه ندارد . به چند مثال در رابطه با دستور if توجه كنيد :

>> a=1;

b=2;

>> if a> c

c= 1

>> if a==b c=3;

elseif a>b

c=4;

else c=5;

end

>> c

c= 5

continue و break :

اين دو دستور داخل حلقه هاي for يا while قرار مي گيرند و باعث جهشهايي مي شوند . continue عمل جهش به ابتداي حلقه را بدون اجراي سطرهاي باقيمانده از حلقه كه پس از آن قرار دارند، انجام مـي دهـد . دستور break باعث خروج از حلقه ي در حال اجرا شده و موجب مي گردد كه برنامه به خط پس از end حلقه جهش كند. اغلب دستورات continue و break تحت يك عبارت شرطي با if آورده مي شوند كه اگـر شـرط if برقـرار باشـد، ايـن دستورات به عنوان محتويات زير if اجرا گرديده و موجب انجام جهش در حلقه مي شوند .

نویسنده: پور مقدس

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

2 پاسخ به “مثال هایی از عبارات شرطی در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *