متن در شکل های متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

متن در شکل های متلب

تعیین عنوان برای محورهای عمودی و افقی شکل با دستور xlabel و دستور ylabel :

همان طور که می دانید، در نرم افزار متلب، دستورات مختلفی همچون plot و ezplot برای ترسیم شکل و منحنی ها به کار می روند. این دستورات، به محورهای افقی و عمودی، یا عنوان اختصاص نمی دهند و یا اگر عنوان اختصاص بدهند، ممکن است آن عنوان، مد نظر ما نبوده باشد. ممکن است بخواهیم در شکل ترسیم شده، توسط این دستورات، محورهای افقی و عمودی دارای عنوان خاصی باشند. برای این منظور، در متلب از دو دستور xlabel و ylabel استفاده می شود.

از دستور xlabel در متلب، برای تعیین یک عنوان برای محور افقی شکل استفاده می شود و همچنین دستور ylabel نیز برای تعیین یک عنوان برای محور عمودی شکل به کار می رود. برای آشنایی با نحوه استفاده از دو دستور xlabel و ylabel ، به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم تابع زیر را در بازه [-1,1] با دستور plot رسم کنیم :

y=x2

برای این منظور، می نویسیم :

x=-1:0.1:1;
plot(x,x.^2)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مشاهده می کنید که شکل خروجی، دارای عنوان برای محور افقی و عنوان برای محور عمودی نمی باشد. حال این بار با دستور xlabel و دستور ylabel ، برای هر دو محور شکل، عنوان تعیین می کنیم :

 

x=-1:0.1:1;
plot(x,x.^2)
xlabel(‘x axis’)
ylabel(‘y axis’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مشاهده می کنید که دستور xlabel(‘x axis’) تعیین کرده است که محور افقی دارای عنوان x axis باشد و دستور ylabel(‘y axis’) نیز تعیین کرده است که محور عمودی دارای عنوان y axis باشد.

 

نمایش متن، درون نقاط رسم شده با دستور plot ، در متلب :

در ادامه با یک مثال شرح می دهیم که چگونه می توان یک متن را درون نقاط رسم شده با دستور plot ، نمایش داد :

مثال :

 

clear all
close all
clcfigure
data = [1 3 5 6 8 9];
n = 1:numel(data);
plot(n,data, ‘-ob’,’markersize’,10,’markerfacecolor’,’w’);% step through the points in data and display a text label for each of them
for mm = 1:numel(data)
text(n(mm),data(mm), num2str(data(mm)),…
‘FontSize’,8,…
‘HorizontalAlignment’,’center’);
end

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب می باشد. در بردار data ، متن هایی که باید درون نقاط نمایش داده شوند را ذخیره کرده ایم. دستور text برای نمایش یک متن در یک شکل به کار می رود.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

ک مثال برای آشنایی با عبارت LaTeX متناظر با برخی نمادهای رایج در متن ها و فرمول ها، برای استفاده در دستور text و سایر دستورهای مشابه در متلب :

با استفاده از دستور text در متلب، می توانیم درون یک شکل، یک متن دلخواه (مثلا یک فرمول) را بنویسیم، اما مشکلی که معمولا برای برنامه نویسان پیش می آید این است که نمی دانند عبارت LaTeX متناظر با نمادهای مورد نظرشان چیست. بنابراین در این مبحث قصد داریم که یک مثال را از سایت سازنده نرم افزار متلب ذکر کنیم که در آن، تعدادی فرمول در یک شکل نمایش داده می شود و با مرور آنها، می توانید عبارت LaTeX متناظر با نمادهای مورد نظرتان را بیابید.

همچنین دقت داشته باشید که مفسر (interpreter) پیش فرض برای دستور text ، مفسر TeX می باشد، بنابراین چون می خواهیم عبارت LaTeX را به متن تبدیل کنیم، بنابراین باید درون پرانتز دستور text ، مشخصه interpreter را برابر latex تعیین کنیم.

مثال :

مفسر (interpreter) را برابر latex در نظر می گیریم و تعدادی عبارت LaTeX را تبدیل به متن کرده و در یک شکل نمایش می دهیم :

سه خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی، با برنامه های قبلی اجرا شده در نرم افزار متلب می باشد.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

تعیین اندازه فونت به کار رفته در عنوان شکل در دستور title :

همان طور که می دانید، دستور title در متلب، برای تعیین عنوان برای شکل ترسیم شده، به کار می رود. اما ممکن است که بخواهیم اندازه فونت به کار رفته برای عنوان، دارای اندازه متفاوتی باشد. برای این منظور، باید درون پرانتز مربوط به دستور title ، عبارت ‘fontsize’ را بنویسیم و سپس عددی که برای اندازه فونت در نظر گرفته ایم را ذکر کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم منحنی زیر را در بازه [-1,1] ، با استفاده از دستور ezplot رسم کنیم :

y=x2

ابتدا دستور title را به صورت معمولی به کار می بریم :

ezplot(‘x^2’,[-1,1])
title(‘2D plot’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

این بار سعی می کنیم عنوان شکل را با فونتی بزرگتر نمایش بدهیم :

ezplot(‘x^2’,[-1,1])
title(‘2D plot’,’fontsize’,20)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مشاهده می کنید که عنوان شکل، با فونتی بزرگتر، نمایش داده شده است.

 

نمایش متن درون یک شکل، با دستور text در متلب :

با استفاده از دستور text در متلب، می توانیم درون یک شکل، یک متن دلخواه (مثلا یک فرمول) را بنویسیم.

به مثال زیر توجه کنید (مثال خود نرم افزار متلب) :

مثال :

 

clc
clear all
close allx=0:pi/20:2*pi;
y=sin(x)
plot(x,y)
text(pi,0,’ \leftarrow sin(\pi)’,’FontSize’,18)

سه خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی، با برنامه های قبلی اجرا شده در نرم افزار متلب می باشد.

درون پرانتز دستور text ، ابتدا مختصات x و y مربوط به محل شروع نوشته شدن متن در شکل را مشخص کرده ایم، سپس عبارت مربوط به متن (فرمول) مورد نظرمان را درون پرانتز دستور text نوشته ایم. همچنین مشخصه FontSize را برابر 18 تعیین کرده ایم که برای تعیین اندازه فونت متن به کار می رود. بنابراین، همان طور که متوجه شده اید، برای استفاده از دستور text ، باید عبارت معادل مربوط به نمادهای مورد نظرمان را بدانیم (مثلا برای نماد پی، عبارت \pi را به کار برده ایم).

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

نکته :

برای به توان رساندن، باید از علامت ^ استفاده کنیم، همچنین چنانچه بخواهیم یک عبارت را در توان داشته باشیم، باید آن عبارت را در میان علامت های } و { بنویسیم. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clc
clear all
close allx=0:pi/20:2*pi;
y=x.^(2*pi);
plot(x,y)
text(3,6*10^4,’y = x^{ 2\pi }’,’FontSize’,18)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

جلسات قبلی:

متن در شکل های متلب

محور های مختصات در متلب

تنظیمات شکل در متلب

رسم شکل های هندسی ساده

نمودار میله ای در متلب

رسم احتمال نرمال در متلب

نمودار های خاص در متلب

رسم 2 یا چند شکل

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *