آموزش متلب

ماتریس در متلب-3

ماتریس در متلب-3

شما حتي مي توانيد با ترتيب خاصي بخشي از يك ماتريس را در ماتريس ديگري قرار دهيد. مثلا ماتريس F را به شكل زير تعريف نموده و حاصل را مي بينيم

>> F=E(:,1:2:end)

F = 1.0000 3.0000 7.0000 1.0000 4.0000 10.0000 1.0000 2.5000 4.0000

همانطور كه مشاهده مي فرماييد ماتريس F از درايه هاي موجود در ستون هاي اول، سوم و آخر ماتريس E تشكيل شده است. علامت : كه به تنهايي در سمت چپ ويرگول داخل پرانتز گذاشته شده است به مفهوم درايه هاي همه ي سطرهاست و بخش سمت راست ويرگول هم به اين معناست كه از اولين تا آخرين ستون را با گام 2 جدا كن. اگر ماتريس E شش ستون داشت، با اين دستور باز هم ستون هاي اول، سوم و پنجم جدا مي شدند و در F قرار مي گرفتند؛ پس end اينجا به اين معنا نيست كه حتما ستون آخر هم بايد باشد، بلكه مفهومش اينست كه تا آخرين ستون ماتريس E ، هر ستوني كه مي تواند با اين گام جدا شود جزء ماتريس F باشد

تابع ديگري كه مي توان از آن براي مشخص كردن يك آرايه سطري با تصاعد نمايي استفاده كرد، تابع logspace است. اين تابع بر پايه ي توان عدد ده عمل مي كند.به اين صورت كه توان اولين و آخرين عدد و تعداد درايه هاي ماتريس را از شما مي گيرد و به صورت نمايي بين اولين و آخرين عدد را تقسيم بندي مي كن . د مثلا اگر بنويسيد(G=logspace(0,2,3 ، ء درايه اول ده به توان صفر برابر يك و درايه ي سوم ده به توان دو برابر صد خواهد بود و چون سه عدد داريم و بين صفر و دو عدد يك است، پس درايه ي وسط ده به توان يك برابر ده خواهد شد. به مثال ديگر توجه كنيد :

>> H=logspace(0,3,6)

H= 1.0e+003 * 0.0010 0.0040 0.0158 0.0631 0.2512 1.000

همانطور كه مشاهده مي كنيد چون تقسيم بندي تواني به طور دقيق امكان نداشته است با اندكي تقريب اين كار صورت گرفته و به طور تصاعد نمايي ماتريس H به وجود آمده است. در واقع مي توان گفت كه درايه هاي ماتريس حاصل از (logspace(a,b,c، ده به توان درايه هاي ماتريس (linspace(a,b,c مي باشد كه با تقريب خوبي محاسبه شده است. چگونگي نوشته شدن پاسخ خروجي تابع در اين مثال نيز قابل توجه است

اگر بنويسيد (logspace(a,b ، ماتريس حاصل بر اساس تعداد پيش فرض 50 درايه تشكيل مي شود. اگر بنويسيد (logspace(a,pi,n حاصل ماتريس نمايي با n درايه خواهد بود كه درايه ي اول 10^a و درايه ي آخر تنها در اين حالت خاص عدد پي(π=3.1416) است. نكته ي ديگري كه در خصوص توابع logspace و linspace قابل ذكر است اينكه اگر n كوچكتر از 2 باشد، فقط درايه ي آخر(b يا 10^b يا pi ) به عنوان تنها درايه ي ماتريس حاصله در نظر گرفته مي شود و اگر n يك عدد غير صحيح باشد (اعشار داشته باشد)، نرم افزار فقط قسمت صحيح آنرا در نظر گرفته و در واقع آنرا گرد مي كند. اگر بنويسيد (:)J=F ماتريس J ماتريسي تماماً ستوني است كه از درايه هاي اول تا آخر ماتريس F تشكيل شده است

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *