آموزش متلب

ماتریس در متلب-2

ماتریس در متلب-2

همانطور كه مي بينيد اولين عنصرِ ورودي، درايه ي اول، دومي درايه ي آخر و وروديِ سوم تعداد درايه هاست. حاصل اجراي اين دستور اينگونه خواهد بود:

>> D=linspace(1,3,10)

D = Columns 1 through 9

1.0000 1.2222 1.4444 1.6667 1.8889 2.1111 2.3333 2.5556 2.7778

Column 10

3.0000

ما در تعريف يك ماتريس مي توانيم از روش مستقيم و بازه اي و يا حتي از يك ماتريس ديگر تو ماًأ نيز استفاده كنيم. تعريف

E=[1 2 3 4 5 7;1 1 4 7 10;1 1.75 2.5 3.25 4]

صورت به مستقيم روش در كه بگيريد نظر در را E ماتريس ًمثلا مي شود. اين ماتريس كه داراي سه سطر و پنج ستون است، مي تواند به اشكال زير نيز تعريف شود:

>> E=[1:5 7;1 1:3:10;1:0.75:4]

و يا :

>> E=[C(1:4) 7;1 B;linspace(1,4,5)]

عبارت(C(1:4 به معناي درايه ي اول تا چهارم از ماتريس C است. در شمارش درايه هاي يك ماتريس هميشه به صورت ستوني عمل مي شود؛ بدين مفهوم كه درايه ي اول، درايه ي اول ستون يك است، درايه ي دوم، دومين درايه از ستون يك، درايه ي سوم، سومين درايه از ستون اول و به همين ترتيب شمارش تا آخرين درايه ي ستون يك ادامه مي يابد و پس از آن به سراغ درايه ي اول از ستون دوم خواهيم رفت و تا آخرين درايه ي اين ستون مي شماريم تا اين ستون نيز تمام شود و سپس به سراغ ستون سوم، چهارم الي آخر مي رويم. در اين مثال چون ماتريس سطري است و در واقع در هر ستون يك درايه بيشتر وجود ندارد ، به نظر مي رسد كه شمارش سطري است، اما در موارد ديگر كه ماتريس بيش از يك سطر دارد مشخص مي شود كه روند كار به همان شكل است كه توضيح داده شد. بنابراين مثلاً در ماتريس E درايه ي (E(6 برابر1.75 خواهد بود. همچنين (E(2,3 به معناي درايه ي سطر دوم از ستون سوم ماتريس E مي باشد كه مقدار آن 4 است.

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *