آموزش متلب

ماتريس در MATLAB

ماتريس در MATLAB :

كار با ماتريس ها از مزاياي مهم نرم افزارMATLAB است. يك ماتريس مي تواند نماينده ي يك گراف، مدار، معادله، بازه و بسياري ديگر از مفاهيم مهم رياضيات و ديگرعلوم باشد و MATLAB از اين مزيت براي تبديل انواع مفاهيم علوم مختلف به toolboxهاي كاربردي خود بهره برده است. ماتريس ها بنا به موارد استفاده از آنها به طرق مختلف در MATLAB تعريف مي شوند. اولين و ساده ترين راه ، تعريف مستقيم ماتريس است، به اين معنا كه تمامي درايه هاي ماتريس نوشته مي شود.

به عنوان مثال يك ماتريس دو در دو را در نظر مي گيريم كه درايه هاي سطر اول آن 1 و 2 و درايه هاي سطر دوم 3 و 4 هستند. اين ماتريس كه نام آنرا A ميگذاريم اينگونه تعريف مي شود:

>>A=[1 2;3 4]

گاهي ماتريس ما از درايه هايي تشكيل شده است كه با يك تصاعد حسابي در كنار هم قرار گرفته اند. مثلا ماتريسB يك ماتريس يك سطري است كه درايه ي اول آن 1 و درايه ي آخر آن 10 است و درايه هاي آن با گام 3 افزايش مي يابند . يعني ماتريسB برابر است با [1 4 7 10] . اين ماتريس مي تواند به شكل زير تعريف شود:

>>B=[1:3:10]

>>B=1:3:10               <=     و  یا

اگر گام يك ماتريس 1 باشد، مي توان از نوشتن آن صرف نظر كرد. مثلا ماتريس [C=[1 2 3 4 5 6 7 8 را C=1:8 يا و [C=[1:8

مينويسيم. گام اين بازه ها مي تواند مثبت، منفي، عدد صحيح و يا يك عدد حقيقي باشد، اما نمي تواند موهومي باشد . ما همچنين مي توانيم يك ماتريس سطري را با بيان درايه ي اول و آخر و تعداد درايه هايي كه مي خواهيم اين بازه داشته باشد تعريف كنيم. فرض كنيد ماتريس D يك بازه است كه درايه ي اول آن 1 و درايه ي آخر آن 3 باشد و ما ميخواهيم اين بازه 10 درايه داشته باشد. در چنين حالتي كه تشخيص گام تصاعد مشكل است از تابع linspace استفاده ميكنيم. در اين مثال D را با استفاده از اين تابع اينگونه تعريف مي كنيم :

>>D=linspace(1,3,10)

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *