آموزش متلب

عملیات مجموعه ای در متلب

عملیات مجموعه ای در متلب

matlab توابع مختلفی برای عملگرهای مجموعه ای فراهم آورده است ، مانند union ،intersection و تست برای عضو های مجموعه و غیره .

جدول زیر تعدادی از رایج ترین عملگرهای استفاده شده را نشان می دهد :

توصیف تابع
مجموعه ای از تقاطع دوآرایه ؛ مقادیر مشترک دو آرایه a و  b را بر می گرداند.مقادیر مرتب شده رابرمی گرداند. (intersect(a,b
با هر سطرa و هر سطر  b مانند یک کل مجرد رفتار می کند و سطرهای مشترک a و b را برمی گرداند.سطرهای برگردانده شده از ماتریس مرتب هستند. (‘intersect(a,b,’rows
آرایه ای با اندازه یکسان a را باز می گرداند، زمانی 1(درست) را در بر دارد که عناصری از a در b باشند. در غیر اینصورت0(نادرست) را بر می گرداند. (ismember(a,b
با هر سطرa و هر سطر  b مانند یک کل مجرد رفتار می کند و بردار مشترک را برمی گرداند که سطرهایی از ماتریسa که در b هستند.در غیر اینصورت 0(نادرست) را برمی گرداند. (‘is member(a,b,’rows
منطق 1(درست) اگر عناصر a مرتب شده باشند و در غیر اینصورت0(نادرست) را بر میگرداند. ورودی a   می تواند یک بردار یا آرایه ای از رشته ها n  در 1 ,  1در n خانه باشد.a مرتب در نظر گرفته می شود اگر a و خروجی مرتب از(a) برابر باشند. (issorted(a
منطق 1(درست) را برمی گرداند اگر سطر ماتریس دو بعدی a  مرتب شده باشد، و در غیر اینصورت منطق 0(نادرست).ماتریس a  مرتب شده در نظر گرفته می شود اگر خروجی a  و سطر مرتب شده از (a) برابر باشند. (‘issorted(a,’rows
مجموعه متفاوت از دو آرایه:مقادیری از a که در  b نیستند را باز می گرداند.مقادیر برگردانده شده از آرایه مرتب شده هستند. (setdiff(a,b
با هر سطرa و هر سطر  b مانند یک کل مجرد رفتار می کند و سطرهایی از a که در b نیستند را بر می گرداند.سطرهای برگردانده شده ماتریس مرتب شده هستند.گزینه سطرها خانه آرایه ها را پشتیبانی نمی کند. (‘setdiiff(a,b,’rows
مجموعه or انحصاری از دو آرایه setxor
مجموعه اشتراک دو آرایه union
مقادیر منحصر به فرد آرایه unique

مثال

یک فایل اسکریپت ایجاد کنید و کد زیر را وارد نمایید:

a=[723141591282435]

b=[25781416253527]

u = union (a , b)

i= intersect(a , b)

s=setdiff(a , b)

هنگامی که شما فایل را اجرا می کنید ،نتیجه زیر نمایش تولید  می شود :

380

 

نویسنده: مهندس عربعامری

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *