آموزش متلب

عملیات ماتریسی در متلب-2

عملیات ماتریسی در متلب-2

الحاق ماتریس ها

شما می توانید دو ماتریس را برای ایجاد ماتریس بزرگتر الحاق نمایید.جفت قلاب های گوشه دار  ‘[]’ عملگر  الحاقی هستند.

متلب اجازه دو نوع الحاق را  می دهد:

  • الحاق افقی
  • الحاق عمودی

زمانی که  شما دو ماتریس را توسط سمی کالن جداسازی می کنید، آن ها فقط افقی هستند.آن الحاق افقی نامیده می شود.

مثال

یک فایل اسکریپت باید کد زیر ایجاد کنیم:

a = [ 10 12 23 ; 14 8 6; 27 8 9]

b = [ 12 31 45 ; 8 0 -9; 45 2 11]

c = [a, b]

d = [a; b]

زمانی که شما فایل را ایجاد می کنید، نتایج زیر نمایش داده می شود:

438

ضرب ماتریس

دو ماتریس a و  b در نظر گرفته شده است.اگر aیک ماتریسn m و b یک ماتریس nm باشد، ضرب آن ها ماتریس c،mn ایجاد می کنید.

ضرب ماتریس امکان پذیر است اگر  تنها تعداد  n ستون از a برابر تعداد  n سطر از b   باشد.

در ضرب ماتریس، عناصری از سطرها  در اولین ماتریس با ستون های متناظر در ماتریس دوم ضرب می شوند.

هر عنصر در موقعیت(i,j)th  ، در در نتیجه ماتریس c ، از مجموع عناصر در سطر ith   از ماتریس اول با عناصر متناظر در ستون jth ماتریس دوم تولید می شود.

مثال

یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد نمایید:

a =  [1 2 3 ; 2 3 4 ; 1 2 5 ]

b =  [2 1 3 ; 5 0 -2 ; 2 3 -1]

prod = a * b

زمانی که شما فایل را اجرا می کنید، نتیجه زیر نمایش داده می شود:

442

تعیین ماتریس

تعیین از یک ماتریس با استفاده از تابع det متلب محاسبه می شود. تعیین ماتریس a توسط det(a) داده می شود..

مثال

یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد نمایید:

a =  [ 1 2 3 ; 2 3 4; 1 2 5 ]

det(a)

زمانی که شما فایل را ایجاد می کنید، نتایج زیر نمایش داده می شود:

439

   معکوس ماتریس     

ماتریس معکوس a توسط a-1 مشخص می شود  همانطور که در رابطه زیر نگهداری می شود:

440

معکوس آرایه همیشه وجود ندارد.اگر تعیین  ماتریس صفر است، در آن صورت معکوس ماتریس وجود ندارد و ماتریس منحصر به فرد است.

در متلب، معکوس ماتریس با استفاده از تابع inv محاسبه می شود. معکوس  ماتریس a توسط inv(a)  داده می شود.

مثال

یک فایل اسکریپت  ایجاد نمایید و کد زیر را تایپ نمایید:

a= [ 1 2 3;  2 3 4; 1 2 5]

inv(a)

زمانی که شما فایل را اجرا می کنید، نتیجه زیر نمایش داده می شود:

441

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *