آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – عملیات ریاضی با ماتریس ها

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – عملیات ریاضی با ماتریس ها

عملیات اصلی ریاضی با ماتریس ها عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب، معکوس، دترمینان ها و حل معادلات و ریشه ها. نتایج این عملیات برای به دست آوردن حل عددی مسائل مهندسی مختلف به کار می رود.

چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

روش طبیعی و ساده ای برای جمع و تفریق ماتریس ها وجود دارد. مثلا برای دو ماتریس A و B که به صورت زیر تعریف می شوند، جمع و تفریق ماتریس ها به روشی بسیار ساده مانند زیر انجام می شود.

; A=[1 2 3; 4 5 6] <<
;B=[2 0 -1; 1 2 7] <<
A+B <<
= ans

           2       2        3

13      7       5

فقط ماتریس هایی می توانند با هم جمع شوند که ابعاد یکسانی دارند. در متلب سایت سیم پاور  یک استثناء وجود دارد که بسیار مفید می باشد. اگر قرار باشد به هر یک از اعضا ماتریس A عدد c اضافه شود، به وسیله فرمان A+c*ones(size(A)) یا خیلی ساده تر با فرمان A+c این عمل قابل اجرا است. بنابراین در صورتیکه x یک بردار باشد، می توان مقدار اسکالر t را به مولفه های x با فرمان x+t اضافه کرد.
یک ماتریس را می توان در یک عدد اسکالر ضرب و بر یک عدد اسکالر غیرصفر نیز تقسیم کرد.

چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

جمع و تفریق

اگر دو ماتریس a و b دارای ابعاد (m⨯n) باشند، آنگاه:

جمع و تفریق

ضرب

اگر ماتریس a(m⨯k) و ماتریس  b(k⨯n)مفروض باشند، آنگاه:

ضرب

C یک ماتریس (m⨯n) است. توجه کنید که ضرب دو ماتریس فقط هنگامی تعریف پذیر است که تعداد ستون های ماتریس اول و تعداد سطرهای ماتریس دوم باهم برابر باشند که در این مورد k است. به عبارت دیگر (m⨯n)= (m⨯k) (k⨯n). عبارت متلب سایت سیم پاور  برای بیان ضرب ماتریس عبارت است از:

 c=a*b <<

برای بررسی بهتر نتایج ضرب ماتریسی به سری های زیر دقت کنید:

چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

فرض کنید بخواهیم مقدار w(x,y) را روی یک بازه از x و y به دست آوریم : x = x1,x2,…xm ، y = y1,y2,…yn. پس می توان در نظر گرفت:

…. به عنوان نمونه یک عضو ماتریس w از مرتبه (m⨯n)  باشد. فرض کنید f یک ماتریس از مرتبه (m⨯k)  باشد:

چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

 اگر g یک ماتریس از مرتبه (k⨯n)   باشد.

چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

آنگاه خواهیم داشت :

چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

به عبارت دیگر این ضرب ماتریسی، جمع سری ها را برای هر عضو مقادیر x و y اجرا می کند.
حال سه مورد ویژه از ضرب عمومی ماتریسی را بررسی می کنیم:
ضرب یک بردار سطری و یک بردار ستونی

اگر a یک بردار سطری باشد:

        a = [a1 a2 … ak]→(1×k)

اگر b یک بردار ستونی باشد:

        b = [b1 b2 … bk]→(k×1)

آنگاه d=ab یک عدد است.

چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

از این رو ضرب مرتبه ها، (1⨯k)(k⨯1)=(1⨯1) را نتیجه می دهد. این نوع ضرب را حاصل ضرب نقطه ای دو بردار می نامند. عبارت حاصل ضرب نقطه ای دو بردار در متلب سایت سیم پاور  به شکل زیر نیز تعریف می شود:

d=a*b <<

 d=dot(a,b) <<

اگر c ماتریس(n⨯n) و x یک بردار ستونی (n⨯1) باشد، آنگاه

چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

… یک عدد است، از آجا که ضرب مرتبه ها، مرتبه= (1⨯1)  (n⨯n) (n⨯1) (1⨯n)  را نتیجه دهد. عبارت متلب سایت سیم پاور  برای معادله فوق به قرار زیر است:

ادامه این بحث را در  ضرب ماتریس ها  دنبال کنید.

برای دانلود این آموزش به صورت پی دی اف بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل عملیات ریاضی با ماتریس ها

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *