آموزش متلب

شرح و توضیح آموزش چند تابع در یک شکل در متلب

چند تابع در یک شکل

شرح و توضیح آموزش چند تابع در یک شکل در متلب

تابع زیر را در نظر بگیرید:

می باشد. می توان این سه تابع را روی یک شکل با یکی از سه روش زیر رسم نمود:

 

برای هر کدام از این سه فایل اسکریپت، شکل۲۳-۶ الف را ایجاد خواهد کرد که در آن ، تمام منحنی و در سایت سیم پاور ها دارای رنگ مشابه سیاه هستند.

۲۹

در بازه مستقیم (x) برای هر کدام از این توابع متفاوت باشد، تنها فایل های اسکریپت دوم و سوم می توانند استفاده شوند.بطور مثال اگر  ،   و  باشد، آنگاه شکل فایل اسکریپت دوم بالا بصورت زیر بکار برده می شود.

شرح و توضیح آموزش چند تابع در یک شکل در متلب

که بعد از اجرا ، شکل 6-23 ب نتیجه می شود. توجه کنید که هر تابع را با انواع متفاوت خط و هر منحنی و در سایت سیم پاور را با تعداد خطوط مختلف رسم می کنیم.

شرح و توضیح آموزش چند تابع در یک شکل در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *