آموزش متلب

ساخت ماتریس پاسکال در متلب

ساخت ماتریس پاسکال (Pascal) درجه n ، با دستور pascal ، در متلب (MATLAB)

دستور pascal در متلب (MATLAB)، برای ساخت ماتریس پاسکال (Pascal) درجه n به کار می رود.

دستور pascal به 3 صورت زیر کدنویسی می شود :

1- یک ماتریس متقارن (symmetric matrix) ، که با کد زیر ساخته می شود :

A = pascal(n)

2- یک ماتریس پایین مثلثی (lower-triangular matrix) (lower triangular Cholesky factor of the Pascal matrix)، که با کد زیر ساخته می شود :

A = pascal(n,1)

3- ماتریس transpose و permute شده از pascal(n,1) ، که با کد زیر ساخته می شود :

A = pascal(n,2)

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
clear all
close all
clc

n = 3
A = pascal(n)
A = pascal(n,1)
A = pascal(n,2)

3 خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

n =

     3

A =

     1     1     1
     1     2     3
     1     3     6

A =

     1     0     0
     1    -1     0
     1    -2     1

A =

     1     1     1
    -2    -1     0
     1     0     0

مثال
clear all
close all
clc

n = 4
A = pascal(n)
A = pascal(n,1)
A = pascal(n,2)

نتیجه :

n =

     4

A =

     1     1     1     1
     1     2     3     4
     1     3     6    10
     1     4    10    20

A =

     1     0     0     0
     1    -1     0     0
     1    -2     1     0
     1    -3     3    -1

A =

    -1    -1    -1    -1
     3     2     1     0
    -3    -1     0     0
     1     0     0     0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *