آموزش متلب

ساخت آرایه های سلولی

 

ساخت یک آرایه سلولی (Cell Array)، با دستور cell ، در متلب (MATLAB)

با استفاده از دستور cell در متلب (MATLAB)، می توانیم یک آرایه سلولی (Cell Array) بسازیم که شامل ماتریس های خالی (empty matrices) باشد.

باید ابعاد آرایه سلولی (Cell Array) را در پرانتز دستور cell ذکر نماییم.

اگر تنها عدد n در پرانتز دستور cell ذکر شود، آنگاه دستور cell ، یک آرایه سلولی (Cell Array) با ابعاد n در n خواهد ساخت. یعنی مثلا کد زیر :

My_Cell = cell(2)

همانند کد زیر می باشد (نتیجه یکسان دارند) :

My_Cell = cell(2,2)

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

یک آرایه سلولی (Cell Array) می سازیم که دارای ابعاد 2 در 2 بوده و شامل ماتریس های خالی (empty matrices) باشد :

clear all
close all
clc

My_Cell_1 = cell(2)
My_Cell_2 = cell(2,2)

نتیجه :

My_Cell_1 =

    []    []
    []    []

My_Cell_2 =

    []    []
    []    []

مثال

یک آرایه سلولی (Cell Array) می سازیم که دارای ابعاد 3 در 2 بوده و شامل ماتریس های خالی (empty matrices) باشد و همچنین در ادامه کدها، مقادیری را در سلول های (Cell) آن قرار می دهیم :

clear all
close all
clc

My_Cell = cell(3,2)

My_Cell{1} = [3]
My_Cell{2} = [4,5]
My_Cell{3,2} = [6,7]

نتیجه :

My_Cell =

    []    []
    []    []
    []    []

My_Cell =

    [3]    []
     []    []
     []    []

My_Cell =

    [         3]    []
    [1×2 double]    []
              []    []

My_Cell =

    [         3]              []
    [1×2 double]              []
              []    [1×2 double]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *