آموزش متلب

رسم میدان دو قطبی الکتریکی

رسم میدان دو قطبی الکتریکی

می خواهیم میدان حاصل از یک دو قطبی الکتریکی با بار q=12*10e-9 C رو که دو بار +q و -q به ترتیب در مختصات (2-,2-) و (2-,2) قرار دارند رو با متلب رسم کنیم. فقط یادآوری کنم که میدان برایند روی محور x ها قرار داره و این میدان در مختصات دو بعدی (x,y) محاسبه میشه. برای وضوح بیشتر کار، مراحل رو براتون میگم:

گام اول: بردار x را برای نقاط روی محور x ایجاد میکنیم.

گام دوم: فاصله هر بار تا نقاط روی محور x (و توان دوم آنها) را حساب میکنیم.

گام سوم: بدار های یکه واحد را از هر بار به سمت نقاط روی محور x مینویسیم.

گام چهارم: اندازه بردارهای -E و +E را در هر نقطه با استفاده از قانون کلمب محاسبه میکنیم.

گام پنجم: بردارهای -E و +E را با ضرب نمودن بردارهای واحد در اندازه آنها ایجاد میکنیم.

گام ششم: بردار E را با جمع نمودن بردارهای -E و +E ایجاد میکنیم.

گام هفتم: اندازه بردار E را محاسبه میکنیم.

گام هشتم: E را به صورت تابعی از x رسم میکنیم.

کد برنامه:

q=12e-9;

epsilon0=8.8541878e-12;

x=-.05:.001:.05;

rminusS=(0.02-x).^2+0.02^2; %step2

rminus=sqrt(rminusS); %step2

rplusS=(0.02+x).^2+0.02^2; %step2

rplus=sqrt(rplusS); %step2

EminusUV=[((0.02-x)./rminus),(-0.02./rminus)]; %step3

EplusUV=[((0.02+x)./rplus),(-0.02./rplus)]; %step3

EminusMag=(q/(4piepsilon0))./rminusS; %step4

EplusMag=(q/(4piepsilon0))./rplusS; %step4

Eminus=[EminusMag.EminusUV(:,1:101),EminusMag.EminusUV(:,102:202)]; %step5

Eplus=[EplusMag.EplusUV(:,1:101),EplusMag.EplusUV(:,102:202)]; %step5

E=Eminus+Eplus; %step6

EMag=sqrt(E(:,1:101).^2+E(:,102:202).^2); %step7

plot(x,EMag,’k’,’linewidth’,1)

با اجرای برنامه بالا، منحنی زیر ایجاد میشود که محور افقی محور x ها و محور عمودی محور میدان است:

187

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *