آموزش متلب

دستور pretty و حدود و مشتق توابع در متلب

دستور pretty و حدود و مشتق توابع در متلب

 

نمايش با دستور pretty

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005978

 

 

محاسبه حدود توابع

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005972

>> syms x
>> l=limit((1-cos(x))/(x^2),x,0)

l =

1/2

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005973

>> syms x a
>> l=limit((sqrt(a*x^2+2*x))/(2*x+sin(x)),x,+inf)

l =

1/2*a^(1/2)

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005975

> syms x
>> l=limit(floor(sin(x)),x,pi,’left’)

l =

0

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005976

>> l=limit(floor(sin(x)),x,pi,’right’)

l =

-1

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005977

>> l=limit(floor(sin(x)),x,pi)

l =

NaN

 دقت شود كه منظور از Not a Number ، NaN ميباشد

 

محاسبه مشتق توابع

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005979

>> syms x
>> f=x+tan(x);
>> d=diff(f,x)

d =

2+tan(x)^2

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005980

>> syms x
>> f=x+tan(x);
>> d4=diff(f,x,4)

d4 =

16*(1+tan(x)^2)^2*tan(x)+8*tan(x)^3*(1+tan(x)^2)

اگرميخواستيم مقدار مشتق چهارم f را در نقطه x=-7.5 حساب كنيم :

syms x
>> f=x+tan(x);
>> d4=diff(f,x,4);
>> subs(d4,x,-7.5)
ans =
-4.318149972714537e+003

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005981

>> syms x y z
>> f=y^3*x^2+y^2*x+z^2*x*y^4;
>> d2=diff(f,y,2)

d2 =

6*y*x^2+2*x+12*z^2*x*y^2

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf005982

>> syms x y z
>> f=y^3*x^2+y^2*x+z^2*x*y^4;
>> d=diff(diff(f,y),x)

d =

6*y^2*x+2*y+4*z^2*y^3

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *