آموزش متلب

دستور dlmreadدر متلب

خواندن اطلاعات عددی موجود در یک فایل متنی و ذخیره آنها در یک ماتریس، با دستور dlmread ، در متلب (MATLAB)

فرض کنید که در یک فایل متنی، اطلاعاتی را به صورت اعداد داریم و قصد داریم که آن اطلاعات عددی را به درون نرم افزار متلب (MATLAB) وارد کنیم. برای این منظور، می توانیم دستور dlmread در متلب (MATLAB) را به کار ببریم که اعداد درون فایل متنی را خوانده و آنها را در یک ماتریس ذخیره می کند.

دقت شود که فایل متنی باید تنها شامل عدد باشد و وجود کاراکترهای دیگر (مثل حروف الفبا) در آن، باعث می شود که با خطا روبرو شویم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

اطلاعات زیر را در یک فایل متنی با نام kelidestan.txt ذخیره می کنیم :

6 5 3 8
12 3 56 48 2 7
745 1 36 95
5 3

این فایل متنی باید در کنار برنامه ای که در حال اجرای آن هستیم و یا در یکی از مسیرهای تعریف شده برای نرم افزار متلب (MATLAB) قرار بگیرد (تا نرم افزار متلب (MATLAB) بتواند آن را بیابد).

سپس کدهای متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc

A = dlmread(‘kelidestan.txt’)

سه خط اول کدها برای عم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده می باشد.

نتیجه :

اطلاعات عددی فایل متنی، خوانده شده و در یک ماتریس با نام A ذخیره می گردند :

A =

     6     5     3     8     0     0
    12     3    56    48     2     7
   745     1    36    95     0     0
     5     3     0     0     0     0

مشاهده می کنید که در سطرهایی که تعداد اعداد از بقیه سطرها کمتر بوده است، به جای عددهایی که وجود نداشته، عدد صفر در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *