آموزش متلب

دستور cell2mat در متلب

خواندن اعداد نوشته شده در یک خط دلخواه در یک فایل متنی، بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کل فایل متنی به درون متلب (با دستور textread) و سپس تبدیل آنها به یک بردار (با دستور cell2mat)، در متلب

فرض می کنیم که یک فایل با نام myFile.txt داریم که اطلاعات زیر در آن ذخیره شده است (یک سری اعداد که در بین آنها، کاراکتر فضای خالی (space) می باشد) :

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35

اکنون قصد داریم که مثلا اطلاعات موجود در خط چهارم این فایل را بخوانیم و سپس اعداد موجود در آن خط را به صورت یک بردار داشته باشیم (که بتوانیم به هر عدد به طور جداگانه دسترسی داشته باشیم). برای این منظور، کدهای متلب زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc

number_of_lines = 1;
A = textread(‘myFile.txt’, ‘%s’, number_of_lines, ‘delimiter’, ‘\n’, ‘headerlines’, 3)
A = cell2mat(A)

مشخصه headerlines را برابر 3 گرفته ایم که یعنی 3 خط اول فایل نادیده گرفته شود (بنابراین اطلاعات از خط چهارم خوانده می شود). number_of_lines برابر تعداد خط هایی است که می خواهیم خوانده شود که در این حالت، تنها 1 خط را قصد داریم بخوانیم. همچنین علامت مربوط به جداکننده (delimiter) را برابر n\ در نظر گرفته ایم که همان علامت ((رفتن به خط جدید)) است (چون اطلاعات را خط به خط می خوانیم).

نتیجه :

A =

    ’22 23 24 25 26 27 28 ‘

A =

22 23 24 25 26 27 28

اکنون تمامی اعدادی که در خط چهارم فایل متنی نوشته شده بودند را در یک بردار به نام A داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *