سایر

دستور کار آمد iskeywordدر متلب

مشاهده فهرست کلمه های کلیدی (Keyword) نرم افزار متلب (MATLAB)، با دستور iskeyword ، در متلب (MATLAB)

کلمه های کلیدی (Keyword) در یک زبان برنامه نویسی، کلمه هایی (عبارت هایی) هستند که یک کاربرد و مفهوم خاص در آن زبان برنامه نویسی دارند و نباید به عنوان نام متغیر (Variable) یا نام تابع (Function) یا … در کدنویسی به کار روند (کلمه های از پیش رزرو شده می باشند).

دستور iskeyword برای تشخیص کلمه کلیدی (keyword) بودن یک کلمه (عبارت) به کار می رود، اما اگر دستور iskeyword را به تنهایی و بدون دادن ورودی به آن، به کار ببریم، آنگاه فهرستی از کلمه های کلیدی (Keyword) زبان برنامه نویسی متلب (MATLAB) در خروجی نمایش داده می شود.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
clear all
close all
clc

A = iskeyword

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

A =

    ‘break’
    ‘case’
    ‘catch’
    ‘classdef’
    ‘continue’
    ‘else’
    ‘elseif’
    ‘end’
    ‘for’
    ‘function’
    ‘global’
    ‘if’
    ‘otherwise’
    ‘parfor’
    ‘persistent’
    ‘return’
    ‘spmd’
    ‘switch’
    ‘try’
    ‘while’

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *