آموزش متلب

دستورات در متلب-4

دستورات در متلب-4

مقدمه
MATLABیک زبان بسیار کارا برای محاسبات فنی است. MATLABمحاسبه، تجسم تصویری و
برنامه نویسی را در یک محیط آسان که در آن مسائل و راه حل ها با عبارات آشنای ریاضی بیان شده اند،
ترکیب می کند.
موارد استفاده نوعی آن شامل موارد زیر می باشد:
ƒ ریاضیات و محاسبات عددی
ƒ پیاده سازی الگوریتم ها
ƒ جمع آوری داده
ƒ مدل سازی، شبیه سازی و شکل اولیه
ƒ تجزیه و تحلیل داده، شناسایی و تصویر سازی
ƒ نمودارهای علمی و مهندسی
ƒ توسعه نرم افزارهای کاربردی شامل واسط گرافیکی کاربر
مطلب یک سیستم محاوره ای است. داده اصلی اش آرایه است که به بعد احتیاج ندارد. این به شما اجازه
می دهد که مسائل فنی محاسباتی زیادی را حل کنید، مخصوصاً مسائلی که فرمولهای ماتریسی و برداری دارند،
کسری از زمان طول می کشد تا برنامه ای را با یک زبان غیر محاوره ای مانند Cو فرترن بنویسید.
این نرم افزار توسط شرکت MathWorksطراحی و تولید می شود.
آشنایی با محیط کار
هنگامی که شما کار با MATLABرا آغاز می کنید، میز کار که شامل ابزارهایی ) رابط های گرافیکی با کاربر(
برای مدیریت پرونده ها، متغییر ها و برنامه های مرتبط با MATLABاست، پدیدار می شود.

٤
• پنجره دستور
از پنجره دستور برای وارد کردن متغییرها ، اجرا کردن توابع و -Mفایل ها استفاده کنید.
Launch Pad
Workspac
e
Command
Window
Command History
Current Directory
٥
• حافظه دستور
دستوراتی که شما در پنجره دستور وارد می کنید به طور خودکار به حافظه این پنجره سپرده می شود.
• صفحه آغاز
صفحه آغاز MATLABدسترسی ساده ای را به ابزار، نمایشات گرافیکی و مستندات فراهم می کند.
٦
• جستجو گر شاخه جاری
به جهت جستجو، نمایش، باز کردن و اعمال تغییرات در شاخه ها ی مرتبط با MATLABاستفاده
می شود.
• جستجوگر محیط کار
محیط کار MATLABشامل مجموعه متغییر هایی به نام آرایه است که در مدت کار با MATLAB
ساخته شده و ذخیره شده اند .

٧
• ویرایشگر آرایه
از ویرایشگر آرایه برای نمایش و ویرایش گرافیکی آرایه های یک یا دو بعدی عددی، رشته ای و یا
آرایه های سلولی از رشته ها در محیط کار استفاده کنید.
• ویرایشگر/ اشکال زدا
از ویرایشگر/ اشکال زدا برای خلق و اشکال زدایی –Mفایل ها که برنامه هایی برای اجرای توابع
MATLABهستند، استفاده کنید. ویرایشگر/ اشکال زدا یک رابط گرافیکی کاربر برای ویرایش متن ها
و بعلاوه اشکال زدایی –Mفایل ها است.

٨
• راهنما
از راهنما برای جستجو و نمایش مستندات تمامی تولیدات شرکت MathWorksاستفاده کنید.

٩
سامانه MATLAB
• محاسبات
MATLABشامل یک کتابخانه وسیع از توابع ساده و پیچیده ریاضی و مهندسی است.

> y = sym(‘exp(x)sin(x)’);
>int(y)
ans = -١/٢
exp(x)cos(x)+١/٢exp(x)sin(x)
>diff(y)
ans = exp(x)
sin(x)+exp(x)*cos(x)
>b = [ ١ ٢ ٣]; a = [٣ ٥ ٢ ٣];
>[r,p,k] = residue(b,a);
r =
٠٫٢٤٨١
٠٫٠٤٢٦ – ٠٫٣٣١٠i
٠٫٠٤٢٦ + ٠٫٣٣١٠i
p =
-١٫٦٣٣٣
-٠٫٠١٦٧ + ٠٫٧٨٢٣i
-٠٫٠١٦٧ – ٠٫٧٨٢٣i
k =
[]
١٠
• تجسم تصویری
MATLABشامل دستوراتی سطح بالا برای تجسم تصویری دو و سه بعدی داده ها، پردازش تصویر،
انیمیشن، نمایش گرافیکی و تعدادی نمونه نمایشی زیبا است.
در اینجا شما چند مثال دیدنی را با هم مرور می کنیم:
> rlcdemo
شما می توانید یک نمونه نمایشی پویا برای یک شبکه ساده مقاومت-سلف-خازنی و مشخصات آن را
ببینید.
.
> pdetool
دستور pdetoolبه شما کمک می کند تا یک صفحه دو بعدی رسم کرده و شرایط مرزی آن را
برای حل یک معادله دیفرانسیل تعریف کنید.
در شکل شما راه حلی برای مسئله ” توزیع گرما ” با شرایط مرزی 100درجه سانتیگراد برای لبه سمت
راست و 0درجه برای بقیه لبه ها می بینید.
١١
همچنین MATLABدارای امکانات وسیعی برای نمایش بردارها و ماتریس ها بصورت نمودار و علاوه
بر آن یادداشت گذاری و چاپ این نمودار ها است.
stem ،plotو barعمومی ترین توابع برای رسم نمودارهای دو بعدی هستند
برای رسم یک تابع در فضای سه بعدی می توان از تابع plot٣استفاده کرد.
.
١٢
مثالهایی از کاربرد توابع گرافیکی در نرم افزار :MATLAB
plot(x, y); stem(x, y)
bar(x, y) plot٣( sin(t), cos(t), t)
• برنامه نویسی
پرونده هایی که شامل برنامه های نوشته شده به زبان MATLABهستند –Mفایل نامیده می شوند.
دو نوع از –Mفایل موجود است :
ƒ اسکریپت – به طور ساده دستورات MATLABدرون خود را متوالیا اجرا می کند و
آرگومانی را هم بر نمی گرداند.
ƒ توابع – -Mفایل هایی هستند که می توانند ورودی بپذیرند و مقدار خروجی هم
برگردانند. نام -Mفایل ها و نام تابع آنها باید یکی باشد.
١٣
خصوصیات دیگر
وارد کردن داده: روشهایی برای وارد کردن داده هایی که در برنامه های دیگر ساخته شده اند
مثل Microsoft Excelیا پرونده های عکس به درون محیط کار MATLABدر
نظر گرفته شده است.
وارد شده به صورت یک آرایه
١٤
Simulink
Simulinkیک بسته نرم افزاری برای مدل سازی ، شبیه سازی و تحلیل سیستم های پویا
است. این برنامه سیستم های خطی و غیر خطی را پشتیبانی می کند. در چند سال گذشته ،
Simulinkبه پر استفاده ترین نرم افزار در محیط های دانشگاهی و صنعتی برای مدل سازی و
شبیه سازی سیستم های پویا تبدیل شده است.

توابع فرمت فرم های مورد استفاده  زیر را برای صفحه نمایش عددی در اختیار  دارند:

نمایش توابع فرمت
برای ارقام اعشاری (پیش فرض) format short
16 رقم اعشاری format long
5 رقم به اضافه توان format short e
16 رقم به اضافه توان format long  e
2 رقم اعشار format bank
مثبت ،منفی یا صفر format +
تقریب منطقی format rat
توقیف تعدادی خط format compact
بازگرداندن به حالت صفحه نمایش جمع و جور تر format loose

 

 

 

 

نویسنده: مهندس عربعامری

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *