آموزش متلب

دستورات در متلب-2

دستورات در متلب-2

دستورات ورودی و خروجی در متلب

matlab  دستورات  مرتبط ورودی و خروجی زیر را فراهم کرده است:

هدف دستور
نمایش محتوای آرایه ها یا رشته ها disp
خواندن داده از یک فایل قالب دار fscanf
کنترل قالب صفحه نمایش format
اعمال قالب نوشته به صفحه نمایش یا فایل fprintf
نمایش فعالیت و انتظار برای ورودی input
توقیف چاپ :

 

دستورات  fscanf , fprintf  مانند توابع c scanf  وprint f  رفتار می کنند.آن ها کدهای فرمت زیر را پشتیبانی می کنند:

هدف کد فرمت
قالب یک رشته %s
قالب عددی %d
قالب ارزش نقطه اعشار %f
قالب ارزش نقطه اعشار در نماد علمی %e
قالب متراکم تر از  %f  یا %e  %g
درج خط جدید در رشته خروجی \n
درج  پرش در رشته خروجی \t

توابع فرمت فرم های مورد استفاده  زیر را برای صفحه نمایش عددی در اختیار  دارند:

نمایش توابع فرمت
برای ارقام اعشاری (پیش فرض) format short
16 رقم اعشاری format long
5 رقم به اضافه توان format short e
16 رقم به اضافه توان format long  e
2 رقم اعشار format bank
مثبت ،منفی یا صفر format +
تقریب منطقی format rat
توقیف تعدادی خط format compact
بازگرداندن به حالت صفحه نمایش جمع و جور تر format loose

دستورات آرایه، ماتریس و بردار

جدول زیر دستورات مختلف  مورد استفاده  برای کار با آرایه ، ماتریس و بردار را نشان می دهد:

هدف دستور
آرایه های بهم پیوسته cat
پیداکردن عناصر شاخص غیر صفر find
محاسبه ارقام عناصر length
ایجاد بردار با فاصله  منظم linspace
ایجاد بردار با فاصله  لگاریتمی logspace
بازگرداندن بزرگترین عنصر max
بازگرداندن کوچکترین عنصر min
حاصل هر ستون prod
تغییر اندازه reshape
محاسبه اندازه آرایه size
مرتب کردن هر ستون sort
جمع هر ستون sum
ایجاد شناسایی برای هر ماتریس eye
ایجاد آرایه های یک ones
ایجاد آرایه ها صفر zeros
محاسبه محصول ماتریس متقابل cross
محاسبه ماتریس نقطه محصول dot
محاسبه دیترمینال یک آرایه det
محاسبه معکوس یک آرایه lnv
بررسی شبه معکوس آرایه pinv
محاسبه ردیف ماتریس rank
محاسبه  کاهش سطر به شکل ردیفی rref
ایجاد خانه های آرایه cell
نمایش خانه های آرایه celldisp
نمایش  گرافیکی خانه های آرایه cellplot
تبدیل  آرایه عددی به خانه آرایه num2cell
تطبیق لیست های ورودی و خروجی deal
شناسایی خانه های آرایه iscell

نویسنده: مهندس عربعامری

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *