دانلود رایگان پروژه محاسبه حد در متلب 7
دانلود رایگان پروژه متلب سیمولینک

دانلود رایگان پروژه محاسبه حد در متلب

دانلود رایگان فایلهای متلب

مقدمه

محاسبه حد در متلب با دستور limit :

در متلب، برای محاسبه حد، از دستور limit استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم حد زیر را محاسبه کنیم :

limx0(sinxx)

کدهای متلب زیر را می نویسیم :

syms x
limit(sin(x)/x,x,0)

نتیجه :

ans =

1

در دستور limit(sin(x)/x,x,0) ، نماد x را نوشته ایم تا مشخص کنیم که حد برای متغیر x می باشد و عدد 0 نیز همان عددی است که باید متغیر x به سمت آن میل کند.

محاسبه حد راست یا حد چپ با دستور limit :

برای این که با دستور limit ،حد راست یا حد چپ یک عبارت را محاسبه نماییم، باید درون پرانتز دستور limit ، عبارت ‘right’ یا ‘left’ را بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم حد زیر را که به صورت حد چپ می باشد، محاسبه کنیم :

limx0(|x|x)

کدهای متلب زیر را می نویسیم :

syms x
limit(abs(x)/x,x,0,’left’)

نتیجه :

ans =

-1

محاسبه حد بی نهایت :

برای محاسبه حد بی نهایت، تنها کافی است از نماد Inf استفاده کنیم که در متلب برای نمایش بی نهایت به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید می خواهیم حد زیر را محاسبه کنیم:

limx(x3x2+x)(5x33)

کدهای متلب زیر را می نویسیم :

syms x
limit((x^3-x^2+x)/(5*x^3-3),x,Inf)

نتیجه :

ans =

1/5

1
کد MATLAB
p24ex1=(2*x+3, x, -1)

جواب :

p24ex1 =

1


2
p24ex3=limit(x/2+3/2, x, 1)

جواب :

p24ex3 =
2


3

مشتق :تمرین صفحه 63 سوالات 2 و 3

p63ex2=diff((x^3+2)(2x^2-2*x))

جواب :

p63ex2 =

(4x – 2)(x^3 + 2) – 3x^2(2x – 2x^2)


4
p63ex3=diff((2x/(x-1)+1/3x))

جواب :

p63ex3 =
2/(x – 1) – (2*x)/(x – 1)^2 + 1/3


5

انتگرال :تمرین صفحه 159 سوالات 2 و 1

p159ex1=int(x+2*x^(1/3))

جواب:

p159ex1 =

x^2/2 + (3*x^(4/3))/2


6
p159ex2=int((x^0.5+1)/x^(1/3))
جواب :
p159ex2 =
(3x^(2/3)(4*x^(1/2) + 7))/14
پایان

دانلود رایگان فایلهای متلب

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *