آخرین محصولات

سیمولینک قابلیت اطمینان سیستم قدرت 137 هزارتومان

سیمولینک قابلیت اطمینان سیستم قدرت

دانلود سریع صورت مسئله

پرداخت سریع

خرید فایل سیمولینک

با كمك نرم افزار متلب برنامهاي بنويسيد كه براي يك سيستم قدرت اطلاعات واحدهاي توليدي شامل ظرفيت و نرخ خروج اضطراري و همچنين چگونگي تغييرات بار (مطابق الگوي تعريف شده در فصل دوم كتاب، نسبت بار ساعتي به حداكثر بار روزانه، نسبت اوج بار هر روز در هفته به اوج بار هفته، … و حداكثر بار سيستم) را از روي يك پرونده بخواند و براي اين سيستم شاخص احتمال خاموشي و انرژي تامين نشده ”!&  را محاسبه نمايد.

خرید پروژه قابلیت اطمینان سیستم قدرت با متلب

در مباحث قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت الكتريكي شاخص P1 را احتمال عدم تأمين بار شبكه توسط ظرفيت مؤثر توليد (نيروگاههاي موجود در سيستم ) بيان ميكنند.

مسلماً تأثير كاهش بار به مراتب بهتر از وارد مدار نمودن يك واحد توليدي واقعي با F)R مخالف صفر است.  اگر امكان جايگزيني يك نيروگاه بزرگ با احتمال خرابي مشخص در سال (F)R) با چندين واحد توليدي كوچك كه مجموع ظرفيت توليدي آنها برابر ظرفيت همان نيروگاه بوده و احتمال خرابي آنها نيز برابر احتمال خرابي آن نيروگاه باشد وجود داشته باشد

مطالعات نشان داد كه تجزيه اين نيروگاه به واحدهاي كوچك اثرات قابل توجهي در بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم خواهد داشت.

 مطالعات عددي نشان ميدهد كه ظرفيت مؤثر تأمين بار براي واحدهاي كوچك بسيار ناچيز و تقريباً صفر ميباشد يعني با اضافه نمودن يك واحد كوچك 5 مگاواتي تقريباً به همان ميزان 5 مگاوات بار شبكه اجازه رشد دارد تا شاخصهاي قابليت اطمينان در محدوده قابل قبول خود باقي بمانند در حالي كه با اضافه نمودن يك واحد بزرگ 6 مگاواتي، به منظور حفظ شاخصهاي قابليت اطمينان در محدوده مجاز خود ميبايست بار شبكه به ميزان كمتري از 6 مگاوات رشد پيدا كند.

این بررسی نشان داد كه شاخصهاي قابليت اطمينان براي سيستمهاي بهم پيوسته هرچه اين ارتباط از طريق خطوط ارتباطي نزديكتر و پيوستهتر باشد اثر بهتري در ميزان بهبودي شاخصها خواهد داشت.

دانلود سریع صورت مسئله

پرداخت سریع

خرید فایل سیمولینک

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *