آموزش متلب

حل معادله پواسون تک بعدی

حل معادله پواسون تک بعدی

  • روش تکرار

روش کار مشابه پست های قبل است , توجه به اینکه مسئله تک بعدیست کارمان ساده تر است. در این مورد رابطه تکرار در بالا برای روش فراواهلش SOR بصورت زیر خواهد شد،

 

به عنوان مثالی برای این مورد معادله لاپلاس تک بعدی (g(x)=0) را با شرایط اولیه زیر ناحیه x=[0 1] حل می نماییم.

V(x=0)=-1

V(x=1)=2

% finite difference methode of 1-Dimentional Laplas equation

% using by SOR methode

clc

clear all

%———————–

N=100;   % Number of nodes in each dimention

x=linspace(0,1,N);

dx=x(2)-x(1);

Vold=zeros(1,N);  % initial guess

% boundry conditions—

Vold(1)=-1;      % V(x=0)

Vold(end)=2;    % V(x=1)

%————————

Vnew=Vold;

rho=zeros(1,N);    % charged density

ep=1;           %

w=1.5;

for m=1:1000    % iteration loop

for i=2:N-1

Vnew(i)=(1-w)*Vold(i)+w/2*(Vold(i+1)+Vnew(i-1)…

+1/ep*rho(i)*dx^2);

end

Vold=Vnew;

end

plot(x,Vnew)

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *