آموزش متلب

حل معادلات چند جمله اي در متلب

حل معادلات چند جمله اي

دستورهاي ()roots و ()poly

دستور (roots(d ريشه هاي چندجمله اي را به دست ميدهد كه ضرائب آن اعضاء بردار [… d = [n1 n2 باشند. اين دستور از روشهاي پيشرفته ي محاسبات عددي براي رسيدن به ريشهها استفاده ميكند و نيازي به حدس اوليه ندارد. ()roots ريشه هاي موهومي و حقيقي را به دست ميآورد. دستور (poly(b چند جمله اي را به دست ميدهد كه ريشه هاي آن اعضاء بردار b باشند. اين دو توابع معكوس يك- ديگر هستند.

مثال ها: ريشه ي معادله ي چند جمله اي

>> r1 = roots([3,4.6,-5.8])

 r1 = -2.3545 0.8211

>> r2 = roots([3,4.6,5.8])

r2 = -0.7667 + 1.1600i -0.7667 – 1.1600i

ضرائب چند جملهاي از روي ريشه ها

>> rr = roots( [1.0000 -2.0000 3.0001 -4.0001])

rr = 1.6506 0.1747 + 1.5469i 0.1747 – 1.5469i

>> poly(rr)

ans = 1.0000   -2.0000   3.0001   -4.0001

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *