آموزش متلب

حل معادلات يك مجهولي و دستگاه معـادلات چنـد مجهـولي در متلب

حل معادلات يك مجهولي و دستگاه معـادلات چنـد مجهـولي در متلب

بهتر است به جاي مساوي قرار دادن تابع solve با يك متغير، آنرا با يك آرايه از نامهاي دلخواه براي پاسخهاي خروجـي تابع، مساوي قرار دهيم.(مثلا (‘(x1,y1]=solve(‘f(x,y)’,’g(x,y] )

بدين ترتيب علاوه بر اينكه به ازاي پاسخهاي هر متغير ، يك داده با نام دلخواه به عنوان پاسخي جداگانه داريم، مقادير آنها نيز نمايش داده مي شود . اگر بـراي دسـتگاه جـوابي پيـدا نشود،ضمن اعلام يك پيام warning ، خروجي تابع به ازاي هر متغير،يك ماتريس تهي [ ] است.

مثالهاي زير ميتوانند منظور جملات اخير را بهتر روشن سازند:

>> syms a b c x y z

>> solve(‘a*x^2+b*x+c’)

ans= 1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))

1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))

>> solve(‘x^2+y^2=4′,’x+y=1’)

ans= x: [2×1 sym] y: [2×1 sym]

>> w=solve(‘x^2+y^2=4′,’x+y=1’)

w = x: [2×1 sym]

y: [2×1 sym]

>> w.x

ans= 1/2-1/2*7^(1/2) 1/2+1/2*7^(1/2)

>> w.y

ans= 1/2+1/2*7^(1/2) 1/2-1/2*7^(1/2)

>> [X,Y]= solve(‘x^2+y^2=4′,’x+y=1’)

X= 1/2-1/2*7^(1/2) 1/2+1/2*7^(1/2)

Y= 1/2+1/2*7^(1/2) 1/2-1/2*7^(1/2)

>> [A,B,C]=solve(‘a*x+y’,’a+b+c=5′,’a*c*y^2=16′,’a’,’b’,’c’)

A= -y/x B= (y^4+16*x^2+5*x*y^3)/x/y^3

C= -16*x/y^3

>> [X,Y]=solve(‘x^y=0′,’y^x=-1’)

Warning: Explicit solution could not be found.

>>In solve at 140

X= [ empty sym ]

Y= [ ]

نویسنده: پور مقدس

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *