آموزش متلب

جعبه ابزار سیستم ‏های کنترلی در متلب-1

جعبه ابزار سیستم ‏های کنترلی در متلب

محاسبه قدرمطلق.

abs

محاسبه ماتریس k از روی جاگذاری قطبهای A-BK در مکان مورد نظر.

acker

تنظیم کردن مقیاس شکل یا نمودار موجود.

axis

فرکانس پهنای باند را می‏دهد.

bandwidth

رسم دیاگرام بود.

bode

تبدیل سیستم‏های پیوسته به سیستم‏های گسسته با روش zoh.

c2dm

محاسبه تحقق‏های استاندارد (کانویکال) در فضای حالت.

canon

پاک کردن نمودار موجود.

clf

ضرب کردن چندجمله‏ای‏ در هم (دستور deconv را هم نگاه کنید).

conv

ماتریس کنترل پذیری را محاسبه می‏کند (دستور obsv را هم نگاه کنید).

ctrb

تقسیم کردن چندجمله‏ای‏‏ها (دستور conv را هم نگاه کنید).

deconv

محاسبه دترمینان یک ماتریس.

det

محاسبه پاسخ ضربه سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور dstep را هم نگاه کنید).

dimpulse

طراحی LQR برای سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور lqr را هم نگاه کنید).

dlqr

شبیه سازی سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور lsim را هم نگاه کنید).

dlsim

پاسخ پله سیستم‏های خطی زمان گسسته (دستور stairs را هم نگاه کنید).

dstep

محاسبه مقادیر ویژه ماتریس.

eig

عددی بسیار کوچک.

eps

تعیین معادلات دینامیکی روئیت گر با دریافت معادلات حالت سیستم و بهره روئیت گر.

estim

ارتباط دو سیستم در ساختار پسخوراند.

feedback

رسم یک شکل جدید (دستورات axis و subplot را هم نگاه کنید).

figure

برای ایجاد حلقه در برنامه.

for

فرمت عدد را مشخص می‏کند.

format

ایجاد یک تابع در mfile.

function

شبکه کردن صفحه نمودار.

grid

اضافه کردن متن به یک نمودار.

gtext

نگه داشتن یک نمودار برای نمایش با دیگر نمودارها.

hold

برای انجام یک دستورالعمل.

if

نمایش قسمت موهومی‏یک عدد مختلط (دستور real را هم نگاه کنید).

imag

پاسخ ضربه سیستم‏های پیوسته خطی و ثابت با زمان (دستور dlsim، lsim، step را هم نگاه کنید).

impulse

محاسبه پاسخ سیستم به شرایط اولیه (پاسخ ورودی صفر).

initial

دستور برای ورود یک پارامتر به برنامه توسط کاربر.

input

پیدا کردن معکوس یک ماتریس.

inv

 

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *