آموزش متلب

جدول داده Data Table

جدول داده Data Table

مثال: مقاومت معادل اين شكل را با مقادير R1 = 10, R2 = 15 و 0=< R3 <=18 به دست آورده بر حسب تغييرات R3 رسم ميكنيم. ابتدا سه نام با مقادير مربوطه تعريف ميكنيم. چون R1 برچسب ستون- رديف پيشفرض است براي نامگذاري از R_1 استفاده كردهايم (شكل 18-16). فرمول را در يكي از خانهها نوشته يك ستون به چپ، يك رديف پائين رفته و مقادير R3 را رو به پائين وارد ميكنيم (19-16 شكل) سلولهائي را كه شامل فرمول و مقادير R3 هستند مارك كرده، از منيوي اصلي Data_Table را اجرا ميكنيم. در Column input cell محل متغير را كه در اين جا E3 است وارد و OK ميكنيم (شكل 20-16) مقادير مقاومت معادل برحسب مقادير R3 در مقابل آنها نوشته ميشود. سپس منحني مربوطه را رسم ميكنيم.

835

836

نویسنده: مصطفی همت ابادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *