آموزش متلب

توابع برای عملیات منطقی-4

توابع برای عملیات منطقی-4

(islogical(a: مشخص می کند اگر عناصر  ورودی آرایه منطقی است؛ اگر a یک آرایه منطقی است درست را بر می گرداند در غیر اینصورت نادرست را برمی گرداند.همچنین  اگر a  نمونه ای از طبقه ای است که از کلاس منطقی مشتق شده است درست را بر می گرداند.

(logical(a:مقادیر عددی را به منطقی تبدیل می کند؛ آرایه ای که میتواند با استفاده از شا خص های منطقی و تست های منطقی  برمی گرداند.

true: منطقا 1(درست)

(true(n: یک ماتریس n در  n از یک های منطقی است.

(true(m,n: یک ماتریس  m  در  n  ار یک های منطقی است.

(…,true(m,n,p: یک آرایه m در n در p  در… از یک های منطقی است.

((true(size(a: آرایه ای از یک های منطقی که اندازه آن ها در آرایه a یکسان است.

(true(…,’like’,p: آرایه ای از یک های منطقی  از نوع داده یکسان و پراکندگی  به عنوان آرایه منطقی p.

(…,row,col]=find(x]: شاخص های سطر و ستون از تمام عناصر غیر صفر در ماتریس x را باز می گرداند. این نحوه اجرا در متلبخصوصا زمانی سودمند است که با ماتریس اسپارس کار کنداگر x یک آرایه چند بعدی  با n>2 باشد ، ستون شاخص خطی برای ستون ها را دربردارد.

یک سطر یا ستون برداری v از کلیه عناصر غیر صفر در x را باز می گرداند، و همچنین سطر و ستون شاخص ها . اگر x یک عبارت منطقی باشد ، در آن صورت v یک آرایه آرایه منطقی است. خروجی v  شامل عناصر غیرصفر  از آرایه

(…,row,col,v]=find(x]: منطقی که توسط ارزیابی عبارت x  به دست آمده است.

 

نویسنده: مهندس عربعامری

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *