آموزش متلب

تغییر مبنا با دستورdec2hex

تغییر مبنای (Base) اعداد از دهدهی (Decimal) به هگزادسیمال (Hexadecimal)، با دستور dec2hex ، در متلب (MATLAB)

دستور dec2hex در متلب (MATLAB)، برای تغییر مبنای (Base) اعداد از دهدهی (Decimal) به هگزادسیمال (Hexadecimal)، به کار می رود.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
clear all
close all
clc

A = dec2hex(1012)

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

A =

3F4

نکته

اگر برای ساخت عدد، تعداد رقم (digit) مشخصی مورد نظرمان باشد، می توانیم تعداد رقم (digit) را در پرانتز دستور dec2hex ذکر نماییم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
clear all
close all
clc

A = dec2hex(1012)
B = dec2hex(1012,6)

نتیجه :

A =

3F4

B =

0003F4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *