آموزش متلب

تبدیل دستگاه های مختصات به یکدیگر در متلب

تبدیل دستگاه های مختصات به یکدیگر در متلب

متلب چند دستور جهت تبدیل دستگاه مختصات به یکدیگر دارد. در زیر آنها را توضیح می دهم:

 (theta,rho,z] = cart2pol (x,y,z]

(theta,rho] = cart2pol (x,y]

دستور cart2pol جهت تبدیل دستگاه مختصات کارتزین به قطبی می باشد. دستور اول برای سیستم سه بعدی و دستور دوم برای سیستم دو بعدی می باشد.

(teta,phi,r] = cart2sph (x,y,z]

دستور cart2sph جهت تبدیل دستگاه مختصات کارتزین به کروی می باشد.

(x,y,z] = pol2cart (theta,rho,z]

 (x,y] = pol2cart (theta,rho]

دستور pol2cart جهت تبدیل دستگاه قطبی به کارتزین می باشد. دستور اول برای سیستم سه بعدی  و دستور دوم برای سیستم دو بعدی می باشد.

 (x,y,z] = sph2cart (teta,phi,r]

دستور sph2cart جهت تبدیل سیستم مختصات کروی به کاتزین می باشد.

اما متلب توابعی برای تبدیل مختصات کروی و قطبی به یکدیگر ندارد. هر چند با دانستن توابع بالا ، دو تبدیل کروی به قطبی و قطبی به کروی نیز کاملا ساده می باشد. اما برای رفاه حال شما این دو تابع در زیر آمده است. می توانید این دوتابع را در databank توابع خود ذخیره کنید تا در صورت نیاز از آنها استفاه کنید.

تابع تبدیل مختصات قطبی به کروی:

(function [teta,phi,r] = pol2sph (theta,rho,z

%pol2sph Transform polar to spherical coordinates.

%class support for inputs ; theta , rho , z : float – – > double , single

%mathworks.ir 2011

[x,y,zz] = pol2cart (theta,rho,z);

teta=atan2(y,x);

phi=atan2(zz,hypot(x,y));

r=sqrt(x.^2+y.^2+z.^2);

return

تابع تبدیل مختصات کروی به قطبی:

function [theta,rho,z] = sph2pol (teta,phi,r)

%sph2pol Transform spherical to polar coordinates.

%class support for inputs ; theta , rho , z : float – – > double , single

%mathworks.ir 2011

[x,y,zz]=sph2cart(teta,phi,r);

theta=atan2(y,x);

rho=hypot(x,y);

z=zz;

return

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *