آکادمی سیم پاور محیط متلب

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور daspect ، در متلب (MATLAB)

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور daspect ، در متلب (MATLAB)

دستور daspect در متلب (MATLAB)، برای به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، به کار می رود.

اما برای اینکه به طور دقیق متوجه شوید که نسبتی که دستور daspect به ما نمایش می دهد، چه مفهومی دارد، ابتدا باید توضیحاتی را بیان نماییم :

به عنوان مثال، فرض کنید که متلب (MATLAB) یک شکل را رسم کرده است و اکنون ما یک خط کش واقعی را برداشته و بر روی محورهای x و y و z از شکل می گذاریم و مشاهده می کنیم که مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر، رسم شده است. بنابراین اگر اندازه واقعی برابر 1 سانتیمتر (یا هر اندازه دیگری) را به عنوان واحد (Unit) در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم که در هر واحد (Unit) از محورهای مختصات x و y و z از شکل، بازه های اعداد زیر رسم می شوند (منظور فاصله عددی بین اعداد است و خود اعداد مهم نیست) :

در محور x : بازه عددی 0 تا 10

در محور y : بازه عددی 0 تا 5

در محور z : بازه عددی 0 تا 2.5

بنابراین بر اساس میزان بازه عددی نمایش داده در محورهای مختصات x و y و z از شکل، می توانیم نسبت زیر را برای آنها تعیین کنیم :

نابراین نسبت بین محورهای x و y و z از شکل را با 3 عدد زیر مشخص می کنیم :

 

4     2     1

دستور daspect ، این 3 عدد را به عنوان نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل)، به ما خواهد داد.

بنابراین اکنون که با عملکرد دستور daspect آشنا شده اید، به مثال زیر توجه کنید :

clear all
close all
clc

;Z = peaks
(surf(Z

(xlabel(‘x axis’
(ylabel(‘y axis’
(zlabel(‘z axis’

A = daspect

دستور peaks در متلب (MATLAB)، اطلاعات (ماتریس) لازم برای ساخت شکل مورد نظرمان را فراهم می کند .

دستور surf در متلب (MATLAB)، برای رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی، به صورت یک سطح برجسته، به کار می رود .

دستورهای xlabel و ylabel و zlabel برای تعیین عنوان برای محورهای x و y و z از شکل، به کار می روند .

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور daspect ، در متلب (MATLAB)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *