آموزش متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ایجاد بردارها( بخش اول )

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ایجاد بردارها( بخش اول )

در این بخش در مورد چگونگی ایجاد بردار های صحبت می شود . ادامه مطلب را دنبال نمایید.

بردارها به شکل f = [a      x      b  …] یا   f = [a, x, b, …] بیان می شوند. در اینجا a، x، b، …. نام ها، اعداد، عبارات یا رشته های هر متغیر هستند. اگر این موارد به صورت متغیر ردیف شده باشند، آنگاه تمامی متغیرها باید قبل از تعریف ماتریس تعیین شوند.

برای بردار به شکل f = [a      x      b  …]  فاصله بین سمبل ها الزامی است، اما قرار دادن کاما (,) بین متغیرها به شکل زیر اختیاری است.
f = [a, x, b, …]

ایجاد بردارها

باید توجه داشت که اگر a به صورت یک عبارت ریاضی عبارتی باشد، نباید فاصله ای بین کاراکترهای الفبایی و عملگرهای ریاضی وجود داشته باشد. به طور مثال اگر a=h+dg ، آنگاه f به شکل زیر نوشته می شود:

ایجاد بردارها

مقادیر عددی عناصر بردار و ماتریس در متلب سایت سیم پاور  روش های گوناگونی برای تعیین مقادیر عددی عناصر بردار و ماتریس وجود دارد. اولین ابزاری که در …. توضیح داده شده، استفاده از (:) برای مشخص کردن بازه مقادیر و مقدار افزایش بین دو مقدار در این …. است.

روش دوم، بازه مقادیر و مقادیر عددی خواسته شده را مشخص می کند. در این دو روش، فاصله بین دو بردار بسیار مهم و تعیین کننده است. در صورتی که در روش های بعدی مقادیر عددی مهم هستند. با استفاده از علامت دو نقطه (:) برای ایجاد بردارها خواهیم داشت:

x = s:d:f

…. که s مقدار اولیه، d مقدار افزایش یا کاهش و f مقدار نهایی بازه می باشد. بنابراین بردارسطری x به شکل زیر ایجاد می شود:

ایجاد بردارها

کهf s+nd≤ است. کمیت های s، d و f می توانند ترکیبی از مقادیر عددی، نام متغیرها و عبارات باشند. تعداد دفعاتی که یک عبارت ایجاد می شود، از رابطه زیر تعیین می شود:

 n=length(x) <<

وقتی d حذف میشود متلب سایت سیم پاور  فرض میکند که d=1 است، بنابراین

 x=s:f <<

بردار زیر را ایجاد می کند:

x = [s, s+1, s+2,…,s+n]

در اینجا f s+nd≤ می باشد. در اینجا هم s و f می توانند ترکیبی از مقادیر عددی، نام متغیرها و عبارات ریاضی باشند. به عبارت دیگر، n تعداد داده بین نقطه شروع s و نقطه پایانی f با فواصل یکسان را می توان به صورت زیر تعیین کرد:

 x=linspace(s,f,n) <<

مقدار افزایش (کاهش)

در اینجا مقدار افزایش (کاهش) در متلب سایت سیم پاور  از رابطه d = (f-s)/(n-1) محاسبه می شود:
مقادیر s و f می توانند مثبت یا منفی باشند و s>f یا s<f باشد. وقتی که مقادیر n تعیین نشده باشد. مقدار 100 برای آن در نظر گرفته می شود. بنابراین linspace بردار زیر را ایجاد می کند:

ایجاد بردارها

اگر فواصل مساوی در مقیاس لگاریتمی خواسته شود، آنگاه

x=logspace(s,f,n) <<

در اینجا مقدار اولیه 10s است و مقدار نهایی 10f و d از رابطه قبل مشخص می شود. از این رو می توان نوشت:

ایجاد بردارها

وقتی که n تعیین نشود، متلب سایت سیم پاور  آن  را 50 می گیرد.

بخش دوم این مبحث را می توانید در ایجاد بردارها ( بخش دوم ) مطالعه نمایید.

برای دانلود این آموزش به صورت پی دی اف بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل ایجاد بردارها(بخش اول)

 

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *