آموزش متلب

اعداد و متغيرهاي مختلط

اعداد و متغيرهاي مختلط

در متلب اعداد مختلط وجود دارند و ريشه دوم 1- با حرف i نشان داده ميشود. حرف j هم به همان معنا است.

مثال:

>> sqrt(-1), i, j

ans = 0 + 1.0000i ans = 0 + 1.0000i ans = 0 + 1.0000i

توابع مربوط به متغيرهاي مختلط

توابع مختلط را نسبت به متغير z = a + jb اعمال مي كنيم. نتايج حاصله در جدول زير آمده است. فرم نوشتاري عدد مختلط عدد مختلط z را ميتوان به يكي از اشكال مشروح در حدول زير نوشت. وقتي عدد مختلط به عنوان يك عضو در ماتريس قرار مي گيرد، بايد بين عددها، علائم، و حرفِ i فاصله نباشد.

 

684

 

 

مثال:

ماتريس مختلط px را با قسمتهاي حقيقي و مجازي im,re به دو فرم قائم و قطبي بنويسيد. مختصات قطبي آنرا  mag,tet.بگيريد.

 

>> re = [1 2 3];

im = [-4 -5 -6];

>> px = re + j*im

px = 1.0000 – 4.0000i 2.0000 – 5.0000i 3.0000 – 6.0000i

>> tet = angle(px), mag = abs(px)

tet = -1.3258 -1.1903 -1.1071         mag = 4.1231 5.3852 6.7082

>> px = mag .* exp(j*tet)

px = 1.0000 – 4.0000i 2.0000 – 5.0000i 3.0000 – 6.0000i

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *