آموزش متلب

اصول برنامه نویسی در متلب-2

اصول برنامه نویسی در متلب

استفاده از diary در MATLAB

یك روش ايجاد برنامه براي مبتديان بكار بردن دستور diary است. در صورت استفاده از دستور زير

» diary xyz

تمامي نوشته هاي محيط كار MATLAB پس از آن در پرونده xyz حك مي گردند . پرونده  xyz بدون دنباله خواهد بود مگر آنكه خودتان براي آن دنباله مشخص كنيد. در اين حالت مي توانيد شروع به نوشتن دستورات مورد نظر در محيط كار MATLAB كنيد، نتايج را همان جا ببينيد و در صورت لزوم تصحيحات لازم را انجام دهيد. هنگامي كه به پايان محاسبات و نتيجه دلخواه رسيديد، پرونده xyz

را به كمك دستور زير ببنديد:

» diary off

اكنون مي توانيد پرونده xyz

را باز كرده، خطوط و دستورهاي اضافي را از آن پاك كنيد و سپس با دنباله .m آن را ذخيره نمائيد. به اين ترتيب يك m-file  ايجاد كرده ايد كه به نتايج اجراي آن  اطمينان داريد.

تابع

علاوه بر توابعي كه  همراه MATLAB هستند ، شما مي توانيد توابعي را كه محاسبات مورد نيازتان را انجام بدهد نيز ايجاد كنيد. يك تابع يك يا چند داده را در ورودي دريافت مي كند و پس از انجام محاسبات لازم نتايج را در قالب يك يا چند متغير خروجي به شما برمي گرداند. خط اول يك تابع كه خط تعريف تابع نيز ناميده مي شود بايد از ترتيب زير پيروي نمايد:

-كلمه function

-نام متغير يا متغيرهاي خروجي که در صورت وجود بيش از يك متغير خروجي بايد آنها را در كروشه گذاشته و با ويرگول از هم جدا كنيد.

-علامت =

-نام تابع:  پرونده اي كه تابع در آن ذخيره مي گردد بايد داراي همين نام با دنباله  .m باشد.

– آرگومان يا آرگومانهاي ورودي) كه با ويرگول از هم جدا شده باشند(در داخل پرانتز.

براي مثال تابع زير، كه بايد در پرونده ideal.m ذخيره گردد، حجم گاز كامل را در فشارها و دماهاي مختلف محاسبه مي نمايد:

function v = ideal(t,p)

% ideal: Calculation of ideal gas specific volume

% v=ideal(t,p) takes the vector of temperature (t) in K

% and the vector of pressure (p) in Pa and returns the

% matrix of specific volume (v) in m3/kmol.

% Start of calculations

R = 8314; % Gas constant (J/kmol.K)

for k = 1:length(p)

v(k,:) = R*t/p(k); % Ideal gas law

end

حال اين تابع را مي توانيد در محيط كار MATLAB در يك برنامه اصلي و يا در تابع ديگري بكار  ببريد. مثلا

» p=1:10; t=300:10:400;

» vol=ideal(t,p);

» surf(t,p,vol)

» view(135,45), colorbar

توصيه مي شود در توابعي كه مي نويسيد، پس از خط تعريف تابع، كار تابع و نحوه بكاربردن آن را در چند خط توضيح دهيد. خطوط توضيح پيوسته اي كه در ابتداي تابع مي آيند را مي توانيد همانند ديگر توابع و دستورهاي موجود در MATLAB با استفاده از دستور help مرور كنيد

 

» help ideal

ideal: Calculation of ideal gas specific volume

v=ideal(t,p) takes the vector of temperature (t) in K

and the vector of pressure (p) in Pa and returns the

matrix of specific volume (v) in m3/kmol.

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *