آموزش متلب

اجرای متن درون یک رشته

اجرای متن درون یک رشته (String) به عنوان کد اجرایی (کد متلب)، با دستور eval ، در متلب (MATLAB)

همان طور که می دانید، رشته ها (String)، متغیرهایی هستند که از تعدادی کاراکتر تشکیل شده اند (یک متن). ممکن است در مواردی نیاز داشته باشیم که متن ذخیره شده در یک رشته (String) را به عنوان ((کد متلب)) اجرا کنیم، یعنی نرم افزار متلب (MATLAB)، آن متن ذخیره شده در رشته (String) را به عنوان کد متلب (MATLAB) در نظر گرفته و اجرا نماید. در این موارد، می توانیم از دستور eval استفاده نماییم.

دستور eval ، یک رشته (String) را در ورودی خود دریافت کرده و سپس متن درون آن رشته (String) را به عنوان ((کد متلب)) در نظر گرفته و اجرا می کند.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
clear all
close all
clc

eval(‘A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]’)

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

در کد بالا، دستور eval ، کد زیر را اجرا خواهد کرد :

A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

نتیجه :

A =

     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9

نکته

شاید برای شما این سوال پیش بیاید که وقتی می توانیم کدها را به صورت معمولی نوشته و اجرا کنیم، چرا باید کدها را در رشته هایی (String) ذخیره نموده و سپس از دستور eval برای اجرای آنها استفاده نماییم. پاسخ این است که با توجه به آزادی عمل زیاد در ساخت رشته ها (String)، می توانیم بر اساس منطق کدهای برنامه، آزادی عمل زیادی در چگونگی ساخت و اجرای کدهای برنامه مورد نظرمان داشته باشیم.

در واقع در مواردی که نیاز به تغییرات زیاد و متعدد در خود کدهای اجرایی است، می توان کدها را به صورت رشته (String)، طراحی نموده و سپس با استفاده از دستور eval اجرا نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *