آموزش متلب

آموزش پردازش تصویر در متلب-3

آموزش پردازش تصویر در متلب

قبل از همه مروری بر مباحث گذشته قسمت 1 و 2 داشته باشید.

يک فايل جديد باز مي‌کنيم که عکسي از دانه‌هاي برنج است. مي‌خواهيم دانه‌هاي برنج را درون عکس بشماريم. اين عکس از قسمت برنج مرغوبِ خط توليد يک کارخانه است. شمارش دانه‌هاي برنج به کارخانه برنج سازي کمک مي‌کند بداند چند درصد برنج‌هايش درجه يک هستند. اين دستورات را اجرا کنيد:

p=imread(‘rice.tif’);

re=edge(p,’sobel’);

imshow(re)

re2=edge(p,’canny’);

figure, imshow(re2)

البته اول تصوير اصلي برنج‌ها را ببينيد و سپس مقايسه کنيد. دو روش Sobel  و Canny براي پيدا کردن لبه‌ها مورد آزمايش قرار گرفته است. مشخص است که روش Canny‌ اينجا بهتر جواب داده است. دو کار به عهده شماست.

  • الگوريتمي پيدا کنيد که تعداد برنج‌هاي درون عکس را بشمارد.‌(راهنمايي: اگر بتوانيد تعداد مسيرهاي بسته‌ی درون تصوير لبه‌ها را بشماريد تقريباً همه برنج‌ها را شمرده‌ايد)
  • کشف کنيد که روش Canny براي مشخص کردن لبه چه روشي است و چطور عمل مي‌کند و چرا از روش سادة Sobel بهتر است.

روش Sobel

براي بهتر شده نتيجه کار با روش Sobel بهتر است از عملگرهاي ريخت‌شناسي (morphological) استفاده کنيم. سعي مي‌کنيم قسمت‌هاي نزديک به هم لبة هر برنج را به هم متصل کنيم. با اين کار لبة برنج‌ها را کامل مي‌کنيم و خوردگي‌ها را از بين مي‌بريم. اما قبل از ادامه کار دستور close all را امتحان کنيد. اين دستور همه figure هايي که باز هستند را مي‌بندد تا زياد شلوغ نشود! حالا اين دستورها را اجرا کنيد:

figure, imshow(re)

re4=bwmorph(re,’close’);

re5=bwmorph(re4,’bridge’);

figure, imshow(re5) , title(‘after morphological operations’)

آخرين تصوير لبه‌ها را با تصوير اوليه لبه‌ها که همان re است مقايسه کنيد. مي‌بينيد که در متصل کردن قطعات پيشرفت خوبي داشتيم. اولين دستور bwmorph عمل Closing را روي تصوير انجام مي‌دهد و دومين دستور عمل Bridge. براي اينکه بدانيد هرکدام از اين دستورات چکار مي‌کنند از help bwmorph استفاده کنيد.

براي اينکه بهتر کار با اين دستورها را ياد بگيريم سري به Demoهاي Matlab مي‌زنيم. در صفحه Matlab بنويسيد: demo و با اجرا کردن اين دستور ليست demo‌هاي مختلف ظاهر مي‌شود. Image Processing Toolbox را انتخاب کنيد. و در ليست کناري Edge Detection را انتخاب کنيد. بقيه ماجرا با خودتان! دستورهاي معرفي شده:edge, bwmorph, demo

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *