آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ماتریس (بخش دوم)

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ماتریس (بخش دوم)

ادامه بحث ماتریس ها را باهم دنبال می کنیم . بخش اول  این مبحث را می توانید در آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ماتریس  مطالعه نمایید..

در این نرم افزار از ( )eye  برای تعریف ماتریس یکانی استفاده می شود.

; eye (3) <<

که معادل است با:

ماتریس

;eye (4, 2) <<

که معادل است با :

ماتریس

در این نرم افزار از ( )size  برای نشان دادن ابعاد ماتریس استفاده می شود.

size(A)  <<
ans=   3⨯3

از  ( ) rand( ) ،  randn و ( ) randperm برای ایجاد ماتریس هایی استفاده می شوند که عناصر آن به صورت تصادفی تولید شده اند.

;rand(5) <<

از دستور فوق برای ایجاد یک ماتریس ۵⨯۵ استفاده می¬شود که عناصرش به صورت تصادفی در بازه [-1,1] قرار دارند.

 ;randn(5) <<

برای ایجاد یک ماتریس ،،،، استفاده می شود که عناصرش به صورت تصادفی از مجموعه اعداد حقیقی می باشند.

 ;x=randperm(8) <<

اعداد طبیعی کوچکتر یا مساوی ۸ را به صورت تصادفی انتخاب می کند.

برای این که اعداد فوق را به صورت صعودی مرتب کرده و شماره (اندیس) هر کدام را مشخص نمود، می توان از دستور زیر استفاده کرد.

 [xs, idx] = sort(x) <<
xs =
1 2 3 4 5 6 7 8
idx =
3 1 4 5 2 7 8 6

برای این که این بار اعداد فوق به صورت نزولی مرتب شوند، می توان از دستور زیر استفاده کرد.

xs (end:-1:1)<<
xs =
8 7 6 5 4 3 2 1

به کمک دستور  ( )diag می توان ماتریس قطری ایجاد نمود.

 ;a=1:4 <<
; diag (a) <<

که معادل است با :

ماتریس

; diag (a, 1)<<

به کمک این دستور بصورت زیر، ماتریس فوق یک ستون به سمت راست و بالا شیفت پیدا می کند.

ماتریس

; diag (a, -2)><<

به کمک این دستور مطابق زیر، ماتریس موردنظر یک ستون به سمت چپ و پایین شیفت پیدا می کند.

ماتریس

مثال :

ماتریس

از ( , , , ) reshape برای تغییر شکل ماتریس به ابعاد دلخواه استفاده می شود.

ماتریس

استفاده از دستور plot(x,y) است که  xمتغیر مربوط به محور افقی و y متغیر مربوط به محور عمودی می¬باشد.

;x= [0:0.1:10]<<
;y= cos(x)<<
plot(x, y)<<

تابع

ترسیم تابع cos(x)

اگر بردار x را به صورت زیر تعریف کنید و مجدداً از تابع ترسیم استفاده کنید، پیغام زیر را از طرف متلب سایت سیم پاور  مشاهده خواهید نمود.  زیرا برای این که ترسیم توسط این تابع انجام گیرد، باید هر دو بردار xوy دارای ابعاد (طول) یکسانی باشند.

; x= [0:1:10] <<
; plot(x, y)<<
Error using => plot
Vector must be the same lengths.

برای اختصاص نام به محورهای افقی و عمودی ترسیم می توان به صورت زیر عمل کرد:

; x= [0:0.01:10]<<
;y=cos(y) <<
plot(x, y)<<
xlable ( ́x ́)<<
ylable ( ́cos(x) ́)<<

برای دانلود این آموزش به صورت پی دی اف بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل ماتریس در متلب بخش دوم

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *