آموزش متلب

آموزش دستورات کنترلی در متلب

آموزش دستورات کنترلی در متلب

تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید:

186

  1. مقادیر صفر و قطب های آن را بدست آورید
  2. تابع تبدیل حاصل از اعمال یک ورودی پله واحد به این سیستم را تجزیه نمایید
  3. پاسخ این سیستم را به یک ورودی پله به اندازه سه واحد بدست آورید
  4. پاسخ این سیستم را به یک ورودی ضربان واحد بدست آورید.
  5. مکان هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم را که دارای تابع تبدیل مدار باز فوق است رسم کنید.
  6. پاسخ فرکانسی این سیستم را بدست آورید و حاشه فاز آن را بدست آورید
  7. اگر تابع فوق دارای تاخیر انتقالی برابر 5 باشد با استفاده از تقریب pade رسته دوم پاسخ پله ای آن را بدست آورید و با سیستم بدون تقریب مقایسه نمایید
  8. اگر این فرایند با یک کنترل کننده تناسبی با بهره 2، کنترل شود و با تاخیر انتقالی 5 در مسیر پس خور باشد پاسخ مدار بسته سیستم را به یک ورودی پله بدست اورید

پاسخ پرسش های فوق با دستورات متلب:

 

G0=tf([1 2 3],[1 2 3 4])

[z,p,k]=zpkdata(G0,’v’)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

G1=tf([1],[1 0])

G2=G1*G0

[num,den]=tfdata(G2,’v’)

[r,p,k] = residue(num,den)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jan 2012  by www.mathworks.ir

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[y,t]=step(G0)

plot(t,3*y)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

impulse(G0)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

rlocus(G0)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bode(G0)

[Gm,Pm,Wg,Wp]=margin(G0)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

G6=G0

set(G6,’inputdelay’,5)

G7=pade(G6,2)

step(G7,G6)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

G8=tf([1],[1])

set(G8,’inputdelay’,5)

G9=feedback(2*G0,G8)

step(G9)

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *