آموزش متلب

آموزش تصویری و ریز به ریز خطوط در متلب

خطوط

آموزش تصویری و ریز به ریز خطوط در متلب 

برای رسم یک خط مستقیم از نقطه (0,0) به نقطه(1,2) با استفاده از نوع و رنگ خط پیش فرض (خط توپر آبی)ساختار دستوری رسم عبارت است از :

توجه کنید که بردار اول [1 0] مقادیر مختصات xرا نشان می دهد و بردار دوم [2 0] مقادیر مختصات y را نشان می دهد . پس عضو اول هر بردار ، مختصات (x,y) یک انتهای خط و اعضای دوم این بردارها مختصات انتهای دیگر

خطوط را معین می کنند.

برای ترسیم شکل ۱۷-۶ برنامه زیر را اجرا نمایید.

۲۳

فرض کنید می خواهیم یک مجموعه شامل n خط غیر متصل را که نقاط انتهایی آنها (x1n,y1n) و (x2n,y2n) هستند رسم کنیم . برای انجام دادن این کار چهار بردار ایجاد می کنیم:

آموزش تصویری و ریز به ریز خطوط در متلب 

ساختار دستوری plot عبارت است از :

که [x1,x2]و [y1,y2] هر کدام ماتریس های (2×n) هستند.

برای توضیح این عبارت ، ۴خط عمودی از y=0 به y= را وقتی x=2,4,6,8می باشد، رسم می کنیم.

در اینجاx1=x2است. رنگ بگونه ای تعیین میشود که تمام خطوط دارای رنگ یکسان ، در این مورد سیاه می باشند.

تابعzerosبرای ایجاد یک بردار با مولفه های 0  با طول برابر با x بکار میرود. نتایجدر شکل 6-18 الف نشان داده شده است.متأسفانه بدلیل مقیاس بندی اتوماتیک محورها در سایت سیم پاور ، خطوط اول و آخر با حاشیه جعبه شکل ؟؟ شده اند.

بنابراین با تنظیم محورها خطوط قابل دیدن می شوند ، این تنظیم بصورت زیر انجام می شود:

 

۲۴

به ترتیب مقادیر حداقل و حداکثر محورهای x و y هستند.

بنابراین فایل اسکریپت شده عبارت است از:

 

شکل اصلاح شده در 6-18 نشان داده شده است.

اصول مقادیر مرزهای محورها و سپس تعیین مجدد یک یا تعداد بیشتری از آنها هنگام نیاز می تواند انعطاف پذیری بیشتری را فراهم کند . مرزها از دستور زیر حاصل می شوند:

 

؟ v یک بردار ۴ عضوی است.

آموزش تصویری و ریز به ریز خطوط در متلب 

؟ برای حصول شکل اصلاح شده 6-18 ب، فایل اسکریپت اصلاحی به شکل زیر است:

۲۵

شکل 6-18 :الف: موقعیتی که جعبه شکل خطوط را پنهان کرده است، (ب) استفاده از axisبرای عریض تر کردن مرزهای محور بطوریکه تمام خطوط دیده شوند.

آموزش تصویری و ریز به ریز خطوط در متلب 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *